Podzakonski akti - 2018. godina

 • Pravilnik o načinu prikupljanja, obrade i dostave statističkih podataka i izvješća iz područja primjene Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji (NN 31/18)
 • Poslovnik o radu Povjerenstva za praćenje i unaprjeđenje rada tijela kaznenog i prekršajnog postupka te izvršavanja sankcija vezanih za zaštitu od nasilja u obitelji (NN 37/18)
 • Uredba o vrijednosti iznosa za utvrđivanje naknade za pružanje sekundarne pravne pomoći za 2018. godinu (NN 50/18)
 • Pravilnik o povezivanju zemljišne knjige i knjige položenih ugovora i upisu vlasništva posebnog dijela nekretnine (etažnog vlasništva) (NN  61/18)
 • Dopuna Sudskog poslovnika (NN 101/18)
 • Pravilnik o izvršavanju psihosocijalnog tretmana izrečenog počinitelju kaznenog djela s obilježjem nasilja  (NN 103/18)
 • Pravilnik o načinu postupanja i suradnje suca, stručnog radnika Centra za socijalnu skrb i policijskog službenika za mladež prilikom prisilnog oduzimanja i predaje djeteta  (NN 112/18)
 • Pravilnik o provođenju zaštitne mjere obveznog psihosocijalnog tretmana (NN  116/18)
 • Izmjene i dopune Sudskog poslovnika (NN 119/18)
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnik o radu u sustavu JCMS   (NN 119/18)
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnik o radu u sustavu eSpis (NN 119/18)
 • Pravilnik o dodjeljivanju ostavinskih predmeta u rad javnim bilježnicima (NN 120/18)
 • Pravilnik o izmjeni pravilnika o službenim sjedištima javnih bilježnika (NN 120/18)
 • Pravilnik o izmjeni Pravilnika o dodjeljivanju ostavinskih predmeta u rad javnim bilježnicima (NN 120/18)
 • Poslovnik o radu Povjerenstva za praćenje i unaprjeđenje rada tijela kaznenog i prekršajnog postupka te izvršavanja sankcija vezanih za zaštitu od nasilja u obitelji (NN 137/18)
 • Odluka o ispunjavanju tehničkih uvjeta za elektroničku komunikaciju na svim trgovačkim sudovima
 • Poslovnik o radu Stručnog povjerenstva za provedbu, praćenje i nadzor izvršavanja zaštitne mjere obveznog psihosocijalnog tretmana
 • Standardi za provođenje zaštitne mjere obveznog psihosocijalnog tretmana