Podzakonski akti - 2017. godina

 • Pravilnik o polaganju stručnog ispita, obuci i usavršavanju stečajnih upravitelja (NN 17/17)
 • Izmjene i dopune Sudskog poslovnika (NN 29/17)
 • Uredba o vrijednosti iznosa za utvrđivanje naknade za pružanje sekundarne pravne pomoći za 2017. godinu (NN 33/17)
 • Ispravak Izmjena i dopuna Sudskog poslovnika (NN 33/17)
 • Izmjene Sudskog poslovnika (NN 34/17)
 • Pravilnik o kaznenoj evidenciji (NN  34/17)
 • Izmjene Sudskog poslovnika (NN 57/17)
 • Pravilnik o registru zadužnica i bjanko zadužnica (NN 82/17 )
 • Pravilnik o obliku i sadržaju zahtjeva za izravnu naplatu (NN 82/17)
 • Pravilnik o obliku i sadržaju zadužnice (NN 82/17)
 • Pravilnik o obliku i sadržaju izjave o zapljeni po pristanku dužnika (NN 82/17 )
 • Pravilnik o obliku i sadržaju bjanko zadužnice (NN 82/17 )
 • Pravilnik o načinu provedbe pojedinačne procjene žrtve (NN 106/17)
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnik o radu u sustavu eSpis (NN 112/17)
 • Poslovnik Zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra (NN 112/17)