Podzakonski akti - 2016. godina

 • Pravilnik o uvjetima za dobivanje dozvole za obavljanje poslova savjetovališta i načinu rada savjetovališta (NN 2/16)
 • Pravilnik o uvjetima za dobivanje dozvole za obavljanje poslova posrednika (NN 3/16)
 • Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja očevidnika savjetovališta i posrednika (NN 7/16)
 • Pravilnik o radu i strukovnoj izobrazbi, popisu i opisu radnih mjesta zatvorenika te naknadi za rad i nagradi (NN 12/16)
 • Pravilnik o sufinanciranju sredstava za rad tijela nadležnih za provedbu postupka izvlaštenja (NN 17/16)
 • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra izvlaštenih nekretnina (NN 17/16)
 • Ispravak Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o stalnim sudskim vještacima (NN 29/16)
 • Pravilnik o obrascu zahtjeva i rješenja o odobravanju korištenja pravne pomoći  (NN 20/16)
 • Pravilnik o financijsko-materijalnom poslovanju sudova sa strankama  (NN 58/16)
 • Uredba o dopuni Uredbe o kriterijima za dodjelu zamjenskog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske ovlaštenicima naknade za oduzeto poljoprivredno zemljište temeljem Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (NN 70/16)
 • Uredba o vrijednosti iznosa za utvrđivanje naknade za pružanje sekundarne pravne pomoći za 2016. godinu (NN 83/16)
 • Poslovnik o radu Stalnog verifikacijskog tijela upravno, zakon o sudovima (6. lipnja 2016.)
 • Poslovnik o radu Stalnog verifikacijskog tijela (6. lipnja 2016.)