Zakoni - 2018. godina

 • Zakon o izmjenama Zakona o obveznim odnosima (NN 29/18)
 • Zakon o državnom odvjetništvu (NN 67/18)
 • Zakon o Državnoodvjetničkom vijeću (NN 67/18)
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom sudbenom vijeću 67/18)
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju potrošača (NN 67/18)
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima (NN 67/18)
 • Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava (NN 67/18)
 • Zakon o područjima i sjedištima sudova (NN 67/18)
 • Zakon o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske (NN 68/18)
 • Zakon o probaciji (NN 99/18)
 • Zakon o sudskim pristojbama (NN 118/18)
 • Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona (NN 118/18)
 • Zakon o izmjenama i dopunama Prekršajnog zakona (NN118/18)