Zakoni - 2017. godina

 • Zakon o izmjenama i dopunama zakona o upravnim sporovima (NN 29/17)
 • Zakon o dopuni zakona o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji (NN 32/17 )
 • Zakon o izmjenama i dopunama zakona o izvlaštenju i određivanju naknade (NN 69/17)
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku (NN 70/17)
 • Zakon o izmjenama i dopunama Prekršajnog zakona (NN 70/17)
 • Zakon o prestanku važenja Zakona o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem (NN 70/17)
 • Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji (NN 70/17)
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (NN 70/17)
 • Zakon o izmjenama i dopunama ovršnog zakona (NN 73/17) 
 • Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona (NN 101/17)
 • Zakon o međunarodnom privatnom pravu (NN 101/17)
 • Zakon o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske (NN 102/17)
 • Zakon o izmjenama i dopunama Stečajnog zakona (NN 104/17)
 • Zakon o izmjenama i dopunama zakona o zemljišnim knjigama (NN 108/17)