Zakoni - 2016. godina

  • Zakon o mirenju (NN 62/16)
  • Zakon o izmjeni Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika (NN 120/16)
  • Zakon o izmjeni Zakona o javnom bilježništvu (NN 120/16)