Predstavljen Nacrt prijedloga Zakona o stečaju potrošača

  • Slika /slike/IMG_9531.JPG
  • Slika
  • Slika

Započela je javna rasprava Nacrta prijedloga Zakona o stečaju potrošača koja traje do 28. veljače 2015. godine. 

Prema podacima Financijske agencije, 31. prosinca 2014. godine u Hrvatskoj je bilo 322.498 blokiranih računa građana. Govoreći u postotku, 7,53% građana od ukupnog broja stanovnika ima blokirani račun. Insolventnost građana u izravnoj je korelaciji sa socijalnim, gospodarskim i zakonodavnim okvirom pojedine države. U okvirima svojega djelokruga, Ministarstvo pravosuđa predstavilo ja Nacrt prijedloga Zakona o stečaju potrošača.

Stečaj potrošača promatra se kao krajnji izlaz iz nastale situacije, te pojedincu predstavlja mogućnost za novi početak. Ministar Orsat Miljenić napomenuo je pritom kako je uz donošenje samoga zakona potrebno uložiti dodatna nastojanja u edukaciju, financijsku pismenost građana i jačanje javne svijesti o važnosti racionalnog upravljanja imovinom. Samim donošenjem Zakona građanima će se dati prilika da iziđu iz situacije u kojoj su se zatekli i stvore novi početak.

Nakon održanog sastanka i predstavljenog Nacrta prijedloga Zakona o stečaju potrošača, održana je rasprava sudionika Okrugloga stola prilikom koje je ministar Miljenić prisutne pozvao da iznesu svoja mišljenja i prijedloge u svrhu poboljšanja samoga Zakona. Sastanku su prisustvovali predstavnici Ministarstva financija – Porezna uprava, Ministarstva gospodarstva, Ministarstva rada i mirovinskog sustava, Hrvatske udruge banaka, Financijske agencije, Hrvatske odvjetničke komore, Hrvatske javnobilježničke komore, Hrvatske udruge poslodavaca, „Potrošača“ – Društva za zaštitu potrošača, Udruge Franak, Projekta građanskih prava, Hrvatske udruga za mirenje, Saveza samostalnih sindikata Hrvatske i Udruge Blokiranih.
 
Informacije o otvorenom javnom savjetovanju Ministarstva pravosuđa o Nacrtu prijedloga Zakona o stečaju potrošača možete pronaći na Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, Otvorena savjetovanja
 


Pisane vijesti | Konferencije i okrugli stolovi