Ministar Malenica na okruglom stolu „Građevinski sporovi i posebne uzance o građenju“

Slika /slike/vijesti naslovnica/2022/siječanj/Građevinski sporovi.PNG

Ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica sudjelovao je na okruglom stolu „Građevinski sporovi i posebne uzance o građenju“ u organizaciji Hrvatske gospodarske komore.

Govoreći o posebnim uzancama o građenju koje su objavile Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska udruga poslodavaca, istaknuo je da se tim uzancama ne stvaraju novi trgovački običaji već se njima utvrđuje ono što već postoji u praksi - kodificiraju se najbolji trgovački običaji.
 
„Zakon o obveznim odnosima propisuje da se u obveznim odnosima među trgovcima primjenjuju i trgovački običaji koje trgovci redovito primjenjuju u takvim odnosima.  Iz toga proizlazi da se u građevinskim sporovima pred trgovačkim sudovima u većini slučajeva  primjenjuju Posebne uzance u građenju“, kazao je ministar.
 
Ministar je institut mirenja ocijenio važnim aspektom rješavanja građevinskih sporova te najavio da će se tijekom ove godine pripremiti izmjene i dopune Zakona o mirenju kako bi se potaknulo češće korištenje tog instituta.
 
„Svjesni smo da rješavanje sporova mirnim putem, nažalost, nije na zadovoljavajućoj razini. Na tome trebamo raditi, mi kao izvršna vlast i vi kao gospodarstvenici, jer mirenje, kao alternativni način rješavanja sporova, s obzirom na sve njegove prednosti, zasigurno predstavlja najpogodniji, najbrži i najjeftiniji način rješavanja sporova između stranaka“ istaknuo je.
 
Nacionalnim programom oporavka i otpornosti predviđene su mjere kojima bi se postupak mirenja dodatno unaprijedilo. Mirenje bi se provodilo u centrima odnosno zavodima za mirenje u kojima bi se održavale i edukacije za izmiritelje. Uspostavio bi se središnji Centar za mirenje te još tri regionalna pri trgovačkim sudovima u Osijeku, Splitu i Rijeci.
 
U svom izlaganju osvrnuo se je i na predložene izmjene i dopune Zakona o parničnom postupku, naglasivši da je cilj tih izmjena ubrzati postupke propisivanjem razumnih rokova za sve instance postupka, uvođenjem tonskog snimanja rasprave i propisivanjem sporova male vrijednosti kao, u pravilu, pisanim postupcima.  
 
Budući da su uredni imovinsko-pravni odnosi ključni za građevinsku struku, ministar Malenica najavio je izmjene i dopune Zakona o zemljišnim knjigama kojima će se postupanja u zemljišnim knjigama dodatno digitalizirati te je pozvao sudionike da se uključe u skorašnje savjetovanje.

Pisane vijesti | Zemljišne knjige