Predavanje: „Obiteljsko nasilje iz perspektive žrtve“

  • Slika
  • Slika

Predavanje „Obiteljsko nasilje iz perspektive žrtve“ u organizaciji Ministarstva socijalne politike i mladih održano je u petak, 23. siječnja 2015. godine za službenike Uprave za zatvorski sustav i Uprave za kazneno pravo i probaciju Ministarstva pravosuđa.

Tijekom predavanja, gđa Jurišić iz Ministarstva socijalne politike i mladih prisutnima je prenijela iskustvo iz dugogodišnjeg rada sa ženama žrtvama nasilja u obitelji te pregled istraživanja koja se bave tom tematikom istaknuvši da je obiteljsko nasilje rastući javni problem te da je nasilje nad ženom predstavlja najčešći oblik kršenja ljudskih prava u Europi, a u Hrvatskoj je 2008. godine zaprimljeno gotovo 4 puta više prijava za obiteljsko nasilje nego 1995. godine.

Obzirom na porast nasilja u intimnim vezama dala je preporuke za daljnji rad na problemu nasilja kroz edukaciju mladih, osoba starije životne dobi, osoba s invaliditetom i osobe iz LGBTI populacije jer je i među navedenim skupinama primjetan porast nasilja. Također, nužno je provođenje zakona i kažnjavanje nasilničkih ponašanja i umrežavanje institucija koje se bave problemom nasilja, kao što su Centri za socijalnu skrb, pravosuđe, policija i nevladine organizacije.

Prisutni su se složili da se pojava obiteljskog nasilja ne može ograničiti na određeni društveni sloj, nego je sveprisutan problem kojem su izložene žene neovisno o stupnju obrazovanja, socioekonomskom statusu i ostalim sociodemografskim karakteristikama. Obiteljsko nasilje je značajan društveni problem te žrtvama nasilja – ženama i djeci treba omogućiti zaštitu i poduzeti sve potrebne mjere kako bi se ublažile posljedice izloženosti nasilju.

Zaključno, istaknuto je da je obiteljsko nasilje javni problem i da treba poduzeti korake da se osnaže žene, modificira pristup muškarcima, zadovolje potrebe žrtava, a povećaju kazne počiniteljima. Ključno je da se koracima obuhvate i djeca i mladi i da se fokusira na promjene u zajednici i mijenjanje društvenih normi kako bi nasilje konačno bilo prepoznato kao neprihvatljiv i nedopustiv način ophođenja unutar obitelji.


Pisane vijesti | Izvršavanje kaznenih i prekršajnih sankcija