Okrugli stol „Mirenje u izvanparničnom postupku“ – promjene su preduvjet za jačanje povjerenja građana u pravosuđe, institut mirenja potrebno je dodatno osnažiti

  • Slika slike/novi osj/mirenje okrugli stol/IM_016.jpg
  • Slika
  • Slika

Generalna skupština Europskog udruženja za probaciju (CEP) i konferencija „Etika i ljudska prava u probaciji održana je od 18. do 20. listopada u Srebrenom - Dubrovnik.  Konferenciju su zajedno organizirali CEP i Sektor za probaciju Ministarstva pravosuđa i uprave.

Okrugli stol organiziran je u povodu Europskog dana pravosuđa kojeg su 2003. godine ustanovili Vijeće Europe i Europska komisija. Europski dan pravosuđa obilježava se 25. listopada s ciljem približavanja pravosuđa građanima te upoznavanja s pravnim sustavom i radom sudova. 
 
Ministar Malenica istaknuo je da Ministarstvo u pravosudnom sustavu ima ulogu osigurati okvir u kojem pravosudna tijela rade učinkovito, kvalitetno i neovisno. Takav okvir postiže se djelovanjem u tri smjera: zakonodavnim promjenama, organizacijskim aktivnosti i razvojnim projektima. 
 
S obzirom na brojne prednosti mirenja, kao alternativnog načina rješavanja sporova koji predstavlja najpogodniji, najbrži i najjeftiniji način rješavanja sporova među strankama, Ministarstvo pravosuđa i uprave  priprema izmjene i dopune Zakona o mirenju kao i novi Zakon o izvanparničnom postupku (važeći Zakon na snazi je od 1934. godine). 

„Važeći Zakon o mirenju na snazi je od 2011. godine, međutim svjesni smo da rješavanje sporova mirnim putem nažalost nije na zadovoljavajućoj razini. Upravo zato smo Nacionalnim programom oporavka i otpornosti predvidjeli mjere kojima će se postupak mirenja dodatno unaprijediti. Mirenje bi se prema našem viđenju provodilo u centru odnosno centrima za mirenje u kojima bi se održavale i edukacije za izmiritelje. Središnji centar u Zagrebu bit će smješten na budućem Trgu pravde - najvećem infrastrukturnom projektu u idućem investicijskom ciklusu Ministarstva pravosuđa i uprave čija je vrijednost procijenjena na 2 milijarde kuna“,  istaknuo je ministar i dodao da hrvatski sudovi godišnje prime više od milijun predmeta godišnje od kojih je dio sigurno mogao biti riješen u postupku mirenja.

"Ključna poruka koju želimo poslati našim sugrađanima jest da imaju povjerenja u sustav mirenja, da međusobni spor pokušaju riješiti u postupku koji će očuvati njihove odnose, u postupku u kojem nema tuženika i nema tužitelja, u kojem nema gubitnika jer se spor rješava nagodbom“, zaključio je ministar. 
 
U panel raspravi o mirenju u izvanparničnom postupku sudjelovali sudac Općinskog građanskog suda u Zagrebu Ivan Borković, dr. sc. Juraj Brozović s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, predsjednica Centra za mirenje Hrvatske odvjetničke komore Sanja Tafra, predsjednik Hrvatske udruge miritelja Srđan Šimac, načelnica Sektora za propise građanskog i trgovačkog prava Ana Lovrić i voditeljica Projekta „Unaprjeđenje sustava sudskog mirenja“ Arijana Kozlevčar. 

Na Okruglom stolu raspravljalo se o odnosu izvanparničnog postupka i mirenja, potrebnim medijatorskim vještinama koje su nužne za kvalitetno provođenje sudskog mirenja, načinima unaprjeđenja sustava mirenja u Republici Hrvatskoj i koristima instituta mirenja za građane, ali i pravosudni sustav u cjelini. 
 
Panelisti su zaključili da mirenje nudi mogućnost bitnog unaprjeđenja sustava rješavanja sporova u Hrvatskoj, kao što se na tom tragu takve mogućnosti komparativno koriste, kako u izvanparničnim tako i u ostalim postupcima.

Te mogućnosti odnose se ne samo na efikasnost pravosudnog sustava, nego i na pristup pravdi, samoodređenje stranaka, transformaciju spora na osobnoj i društvenoj razini i opće prihvaćanje pravila društva.

Iako u ovom trenutku u Hrvatskoj mirenje nije prepoznato i korišteno u dovoljnoj mjeri, treba zadržati pozitivne ideje koje već sada postoje i nadograditi ih predstojećim zakonodavnim i drugim inicijativama. Posebno je istaknuto da stranke vlastitim naporima mogu doprinijeti uspostavi efikasnijeg i kvalitetnijeg pravosuđa. 
 
Okrugli stol „Mirenje u izvanparničnom postupku“ održan je u okviru aktivnosti projekta „Unaprjeđenje sudskog mirenja“ vrijednog 11,2 milijuna kuna koji Ministarstvo pravosuđa i uprave provodi u suradnji s Norveškom sudskom upravom i Pravosudnom akademijom. 


Stranica