Okrugli stol "Vladavina prava i pravosuđe u Hrvatskoj"

Slika /slike/vijesti naslovnica/2021/studeni/HN20211105259231.jpg

Ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica sudjelovao je petak, 5. studenog na okruglom stolu „Vladavina prava i pravosuđe u Hrvatskoj“ u povodu dvadeset godina osnivanja Akademije pravnih znanosti Hrvatske.

Sudionici okruglog stola na temu su da vladavina prava kao načelo i društveno uređenje nema alternative.

Ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica ustvrdio je da vladavina prava kao načelo i društveno uređenje nema alternative.

''Društvo utemeljeno na vladavini prava je društvo koje može prosperirati i društvo koje se može razvijati. Vjerujem da aktivnosti Vlade RH pridonose očuvanju vladavine prava kao vrijednosti i jačanju neovisnosti pravosuđa. U provedbi tih aktivnosti otvoreni smo za dijalog i konstruktivne kritike i prijedloge radi stvaranja kvalitetnijeg pravosudnog sustava'', rekao je Malenica.

Predsjednik APZH Davor Derenčinović kazao je da je razlog osnivanja Akademije bio nedovoljno poštivanje svih grana vlasti prema pravnoj znanosti i nepostojanje jedinstvene profesionalne asocijacije koja bi na odgovarajući način zastupala interese pravne struke i pravne znanosti, a koja bi na artikuliraniji način formirala prioritete te modalitete pravne struke i pravne znanosti.

''Cilj Akademije je institucionalizacija nezavisnog autoriteta prava i pravnih znanosti'', precizirao je Derenčinović.      
 
Rektor Sveučilišta u Zagrebu Damir Boras kazao je da se na vladavini prava i pravosuđa temelji demokracija i kvaliteta života, a dodao je kako je upravo Pravni fakultet sa svojom kvalitetom doprinio tome da Hrvatska ima dugotrajnu pravnu tradiciju.

''Akademija upravo nadograđuje ono što studenti dobivaju na Pravnom fakultetu koji je, društveno gledajući, najutjecajnija ustanova u Hrvatskoj unutar Sveučilišta'', ocijenio je Boras.

Predsjednik Ustavnog suda Miroslav Šeparović istaknuo je da pravno-politički koncept vladavine prava  obilježava sustav vlasti koji se temelji na poštivanju Ustava, zakona i drugih propisa od strane tijela državne vlasti te građana.

''Svatko je dužan poštivati Ustav i poštivati pravni poredak Republike Hrvatske. Pridržavanje Ustava i zakona nositelja državne vlasti je jedno od najtežih i strateških pitanja političke i ustavno-pravne teorije na kojoj se gradi koncept diobe vlasti'', rekao je Šeparović.

Predsjednik Vrhovnog suda Radovan Dobronić ocijenio je da APZH može pomoći u radu sudova ako prenese postojeće trendove pravnih kvalifikacija drugih europskih sudova.

''Nužan je bolji uvid u način razmišljanja standardne europske sudske prakse kako bi se doprinijelo radu sudova'', rekao je predsjednik najvišeg suda.

Hrvoj Šipek: Sudstvo opterećeno problemima koji su rezultirali nepovjerenjem građana

Glavna državna odvjetnica Zlata Hrvoj Šipek istaknula je kako je vladavina prava temelj svakog demokratskog društva, ali da sudbenu komponentu državne vlasti i pravosuđe u cjelini opterećuju brojni problemi koji su rezultirali nepovjerenjem građana u pravosuđe i institucije javne vlasti.

''Imamo dosta prostora za unapređenje pravosuđa za koje nam je potreban kontinuitet i politički konsenzus kako ne bi sa svakom novom osobom na čelu ministarstva planovi i programi bili napušteni, a reforma pravosuđa počinjala ispočetka'', rekla je Hrvoj Šipek.

Jakša Barbić, član Predsjedništva APZH, osvrnuo se na negativni dojam građana o sudovima za koji je ocijenio da pogađa veliki broj kvalitetnih sudaca koji savjesno rade.

''To moramo izbjeći. Zato su potrebne promjene kako bi sudbena vlast dala najveći doprinos vladavini prava u RH'', kazao je akademik Barbić.

Akademik i član APZH Arsen Bačić ustvrdio je da vladavina prava u najosnovnijem obliku označava sustav u kojemu se odnosi između vlasti i građana regulira propisima i zakonima koji se poštuju i primjenjuju.

''Međutim, to je puka vladavina zakona, a vladavina prava zahtijeva puno više od toga. Tamo gdje toga nema na djeluje je puka pravna država, ali ne i država zasnovana na vladavini prava'', ocijenio je Bačić.

Ivan Padjen, član Znanstvenog vijeća APZH, rekao je da je vladavina prava zakonsko ograničavanja države, prvenstveno primjenom zakona od neovisnog pravosuđa radi zaštite temeljnih sloboda i prava čovjeka dok je Ivan Koprić, predsjednik Znanstvenog vijeća APZH i dekan Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, zaključio da je za ostvarivanje vladavina prava nužna i otvorenost prema medijima.

Tekst: Hina 
Foto: Hina Lana SLIVAR DOMINIĆ
 

Pisane vijesti