„Doprinos civilnog društva suzbijanju korupcije i reformi javne uprave“ – panel rasprava

Slika /slike/5 veljače 2015.jpg

U sklopu programa projekta IPA 2011 „Jačanje potpore organizacijama civilnog društva za povećanje dobrog upravljanja i transparentnosti javne uprave u Republici Hrvatskoj“ održana je panel rasprava na temu „Doprinos civilnog društva suzbijanju korupcije i reformi javne uprave“ u četvrtak 5. veljače 2015. godine u Kući Europe (Ban centar).

Naglasak rasprave stavljen je na podizanje svijesti civilnog društva i građana o suzbijanju korupcije, gdje veliku ulogu igraju mediji, na otvaranje institucija građanima i formiranje antikoruptivnih mjera te praćenje njihove provedbe. Poticanje građana, medija i civilnog društva da se uključe u prepoznavanje i praćenje koruptivnih rizika javnih politika, kao objektivnih promatrača, pomaže tijelima javne vlasti da rade odgovornije, transparentnije te na odgovarajući način utječu na smanjenje mogućnosti korupcije.
 
Što je šira uključenost svih struktura društva, od politički aktivnog pojedinca pa nadalje, omogućava se ostvarenje javnog dobra, a sprječava realizacija partikularnih interesa. Na raspravi je „Strategija suzbijanja korupcije za razdoblje 2015.-2020.“ ocijenjena pozitivno te su iznesena očekivanja da će prateći Akcijski plan s mjerama za provedbu Strategije, uz odgovarajući nadzor i procjenu uspješnosti, i dalje omogućavati aktivno uključenje struktura civilnoga društva.

Organizator panel rasprave bio je Ured za udruge Vlade RH, a u raspravi su sudjelovali ministar uprave Arsen Bauk, zamjenica ministra pravosuđa Sandra Artuković Kunšt, povjerenica za informiranje Anamarija Musa, predsjednica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa Dalija Orešković, profesor Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu Zdravko Petak i Munir Podumljak iz inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast. 


Pisane vijesti | Projekti