Edukacija „Komunikacija i stres u poslovnom okružnju“ namijenjena upravnim i stručnim referentima koji rade u probaciji

Slika /slike/Probacija/edukacija_komunikacija i stres1.jpg

Ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica održao je u petak, 21. svibnja, radni sastanak s predsjednikom Županijskog suda u Rijeci Veljkom Miškulinom i predsjednicom Općinskog suda u Rijeci Vesnom Katarinčić.Na prvoj edukaciji pod nazivom „ Komunikacija i stres u poslovnom okruženju“ koja je provedena u Centru za izobrazbu u Zagrebu,  sudjelovalo je 13 upravnih i stručnih referenata koji rade u probacijskim uredima. Predavačica je bila prof. dr.sc. Irma Kovčo Vukadin.  
Ova edukacija omogućit će upravnim/stručnim referentima poboljšanje njihovih profesionalnih kompetencija, te kvalitetnije i bolje suočavanje i nošenje sa stresom u probacijskom okruženju. 


Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda
 

Pisane vijesti | Probacija