Konstituiranje predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i rješavanje pitanja nespojivosti dužnosti

Slika /slike/Građani/predstavke i prituzbe.jpg
Nastavno na Uputu Ministarstva pravosuđa i uprave od 17. svibnja 2021. godine upućenu svim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave vezano uz konstituiranja predstavničkih tijela jedinica, slijedom učestalih upita jedinica u svezi pitanja nespojivosti koja je potrebno razriješiti u kontekstu održavanja konstituirajuće sjednice, Ministarstva pravosuđa i uprave je uputilo svim jedinicama novu Uputu vezano za određena pitanja koja se tiču nespojivosti dužnosti.

 

Stranica