Završna konferencija projekta "Razvoj kompetencijskog okvira za zaposlene u javnoj upravi"

  • Slika /slike/IMG_2934.JPG
  • Slika
  • Slika
  • Slika

Na završnoj konferenciji projekta „Razvoj kompetencijskog okvira za zaposlene u javnoj upravi” održanoj u ponedjeljak, 13. veljače,  Hrvatskom novinarskom domu, predstavljeni su rezultati projekta koji će unaprijediti ljudske potencijale u poslovnim procesima javne uprave

Ciljevi ovoga projekta uključivali su izradu kompetencijskog modela za rukovodeće i nerukovodeće službenike u javnoj upravi i unaprjeđenje kompetencija rukovodećih službenika i službenika u jedinicama nadležnim za ljudske potencijale važnim za primjenu kompetencijskog modela u poslovnim procesima u tijelima javne uprave.

U sklopu Projekta osmišljen je i testiran kompetencijski model za zaposlene u tijelima javne uprave koji razrađuje opće, specifične i rukovodeće kompetencije, izrađena je jedinstvena metodologija za analizu i procjenu radnih mjesta i utvrđivanje kriterija složenosti posla te izradu analize radne opterećenosti, analizirane su potrebne kompetencije za obavljanje poslova u tijelima javne uprave te su izrađeni funkcionalni zahtjevi za IT sustav za upravljanje kompetencijskim modelom u tijelima javne uprave.

Sa svrhom olakšanog uvođenja kompetencijskog modela u tijela javne uprave izrađene su smjernice za uspostavu organizacijske strukture za upravljanje kompetencijskim modelom, priručnik za primjenu kompetencijskog modela u praksi te operativni plan za implementaciju kompetencijskog modela.

"Kao što je slučaj sa inicijativama i reformama javnog/državnog sektora, uvođenje upravljanja ljudskim potencijalima koje se temelji na kompetencijama je dugotrajan proces. U ovom projektu usredotočilo se na utvrđivanje kataloga općih, specifičnih i rukovodećih kompetencija i njihovih razina za pojedine grupe poslova u javnoj upravi i izradu profila radnih mjesta te funkcionalnih zahtjeva za izradu IT-alata koji je potreban i koristan za uvođenje kompetencija u procese upravljanja ljudskim potencijalima u javnoj upravi" izjavio je državni tajnik Josip Salapić.

S kompetencijskim modelom je putem trodnevnih programa izobrazbe upoznato 240 rukovodećih službenika i službenika u jedinicama za upravljanje ljudskim potencijalima, a kako bi se osigurala održivost rezultata, osposobljeno je 10 trenera za provedbu radionica o primjeni kompetencijskog modela u tijelima javne uprave te su izrađeni E-Learning sadržaji.

"Ovim projektom je učinjen prvi korak u novom pristupu upravljanju ljudskim potencijalima, a hrvatska javna uprava treba implementirati predloženi kompetencijski model te ga dalje razvijati odnosno nadograđivati. Tim aktivnostima upravljat će Ministarstvo pravosuđa i uprave u suradnji s resornim tijelima" zaključio je državni tajnik Salapić.

Projekt je sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. u ukupnoj vrijednosti od 13.092.015,91 HRK, te je proveden u suradnji s Državnom školom za javnu upravu kao projektnim partnerom.

Pisane vijesti