Oglasi - određeno vrijeme

stručni referent – pologa novca, strukovni učitelj –ekonom, strukovni učitelj – skladištar prehrambenih proizvoda
Datum:
27.04.2023.
Datum objave u NN:
27.04.2023.
Stručni uvjeti: 
stručni referent – pologa novca strukovni učitelj – ekonom strukovni učitelj – skladištar prehrambenih proizvoda
 • srednja stručna sprema ekonomske, trgovačke, upravne ili tehničke struke, ili gimnazija
 • poznavanje rada na računalu, najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i položen državni ispit (ranije „državni stručni ispit“)
   
 • srednja stručna sprema ugostiteljske, biotehničke, društvene ili tehničke struke ili gimnazija
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i položen državni ispit(ranije „državni stručni ispit“)
 • srednja stručna sprema ugostiteljske, elektrotehničke, elektroničke, tehničke ili društvene struke ili gimnazija
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i položen državni ispit(ranije „državni stručni ispit“)
Opis poslova:
 
Broj izvršitelja:
3
Link na dokument u NN:
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na internetskoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave neposredno ili poštom na adresu  Ministarstvo pravosuđa i uprave, Uprava za zatvorski sustav i probaciju, ZATVOR U ZAGREBU, Dr. Luje Naletilića 1, 10020 Zagreb, s naznakom „ZA OGLAS, radno mjesto redni broj ____“.
Testiranje:                  
Datum objave poziva:  
Poziv na testiranje:  
Obustava ili poništenje:               
Datum objave:  
Datum objave u NN:  
Rješenje o prijmu:              
stručni referent – pologa novca
Datum:
11.10.2022.
Datum objave u NN:
11.10.2022.
Stručni uvjeti: 
 • srednja stručna sprema ekonomske trgovačke, upravne ili tehničke struke, ili gimnazija, poznavanje rada na računalu
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni ispit (ranije „državni stručni ispit“)
Opis poslova:
opis poslova, podaci o plaći
Broj izvršitelja:
1
Link na dokument u NN:
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na internetskoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave neposredno ili poštom na adresu  Ministarstvo pravosuđa i uprave, Uprava za zatvorski sustav i probaciju, ZATVOR U ZAGREBU, Dr. Luje Naletilića 1, 10020 Zagreb, s naznakom „ZA OGLAS“.
Testiranje:                  
Datum objave poziva:  
Poziv na testiranje:  
Obustava ili poništenje:                  odluka o obustavi
Datum objave:  
Datum objave u NN:  
Rješenje o prijmu: