Oglasi - neodređeno vrijeme

namještenik IV. vrste – spremaćica
Datum:
20.10.2021.
Datum objave na web stranici Ministarstva uprave:
20.10.2021.
Ustrojstvena jedinica:
Zatvor u Zagrebu
Odjel upravnih poslova
Naziv:
namještenik IV. vrste – spremaćica
Stručni uvjeti:
  • završena osnova škola
Opis poslova:
 
Broj izvršitelja:
1 (m/ž)
Link na dokument:
Rok za podnošenje prijava na oglas je osam dana od dana objave u „Narodnim novinama“.
Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu : Ministarstvo pravosuđa i uprave, Uprava za zatvorski sustav i probaciju, Zatvor u Zagrebu, Dr. Luje Naletilića 1, 10020 Zagreb
s naznakom „Za javni natječaj – radno mjesto SPREMAČICA“

 
Testiranje:                      
Datum objave poziva:    
Poziv na razgovor (intervju):                  
 
Obustava ili poništenje:           
Datum objave:  
Datum objave u NN:  
Rješenje o prijmu: