Javni natječaj

   
 
strukovni učitelj – vodoinstalater – 1 izvršitelj/ica
Datum:
19.06.2023.
Datum objave u NN:
16.06.2023.
Naziv: – strukovni učitelj – vodoinstalater – 1 izvršitelj/ica
Ustrojstvena jedinica:
ODJEL ZA RAD I STRUKOVNU IZOBRAZBU ZATVORENIKA

Pododsjek radionice održavanja
Stručni uvjeti: 
  • srednja stručna sprema vodoinstalaterske ili druge obrtničke ili tehničke struke
  • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i
  • položen državni ispit.
Opis poslova:
 
Broj izvršitelja:
1
Link na dokument u NN:
Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Prijave se podnose u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama.

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Zatvor u Zagrebu, dr. Luje Naletilića 1, 10000 Zagreb s naznakom: »Za javni natječaj «.
Testiranje:                   obavijest o testiranju  
Datum objave poziva:  
Poziv na testiranje:  
Obustava ili poništenje
Datum objave:  
Datum objave u NN:  
Rješenje o prijmu:               rješenje o prijmu