Opće informacije, plan nabave i registar ugovora

Profil naručitelja

 Zatvor u Dubrovniku
 Bana Josipa Jelačića 12
 20 000 Dubrovnik
 Matični broj naručitelja: 3312062
 OIB naručitelja: 67505868091
 e-mail: zatvor.u.dubrovniku@uzs.pravosudje.hr


Obavijest sukladno članku 80. Zakona o javnoj nabavi 

 

Plan nabave 


Registar ugovora 


Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma


Registar ugovora koji se ne vode u registru ugovora javne nabave