viši stručni savjetnik - za tretman i medicinska sestra/tehničar

Datum:             03.11.2023.
Datum objave u NN:
03.11.2023.
Ustrojstvena jedinica:

Uprava za zatvorski sustav i probaciju, Kaznionica u Glini

Naziv:
viši stručni savjetnik - za tretmanmedicinska sestra/tehničar 
Stručni uvjeti:
Odsjek provedbe programa izvršavanja kazne zatvora
viši stručni savjetnik - za tretman
 
  • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij psihologije, socijalne pedagogije, socijalnog rada, povijesti umjetnosti, teologije, politologije, učiteljski studij ili društvene struke
  • najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
  • poznavanje rada na računalu
  • položen državni ispit
Odjel zdravstvene zaštite zatvorenika
medicinska sestra/tehničar
  • srednja stručna sprema medicinske struke
  • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
  • važeća licenca za samostalan rad
  • poznavanje rada na računalu
  • položen državni ispit
Opis poslova:
Broj izvršitelja:
2
Link na dokument:

Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je 8 dana od objave u „Narodnim novinama“.
 
Prijave se podnose neposredno ili preporučeno poštom na adresu: Ministarstvo pravosuđa i uprave, Uprava za zatvorski sustav i probaciju, Kaznionica u Glini, Vinogradska 2, 44400 Glina, s naznakom „Za javni natječaj -  viši stručni savjetnik - za tretman“ ili „Za javni natječaj -  medicinska sestra/tehničar“.     
    


 
Testiranje:                         
Datum objave poziva:  
Poziv na testiranje:        
 
Obustava ili poništenje:        
Datum objave:  
Datum objave u NN:  
Rješenje o prijmu: