O zatvoru

Prema stupnju osiguranja i ograničenja slobode zatvorenika, kao i primijenjenim mjerama postupanja prema zatvorenicima Zatvor u Dubrovniku je zatvorenog tipa.