Oglasi - određeno vrijeme

referent matice
Datum:
08.07.2024.
Datum objave na web stranici Ministarstva uprave:
08.07.2024.
Ustrojstvena jedinica:
Kaznionicu u Požegi
ODJEL TRETMANA
Odsjek tretmana zatvorenika
 
Naziv:
Referent matice 
Stručni uvjeti:
  • razina 4.2. ili 4.1. HKO-a
  • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
  • srednja stručna sprema upravne, birotehničke ili ekonomske struke ili gimnazija
  • poznavanje rada na računalu i položen državni ispit
Opis poslova:
opis poslova, podaci o plaći
Broj izvršitelja:
1
Link na dokument:
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
Rok za podnošenje prijava na oglas je 8 dana od dana objave oglasa na web-stranicama tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.

Prijave se podnose neposredno ili preporučeno poštom na adresu: Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, Uprava za zatvorski sustav i probaciju, Kaznionica u Požegi, Osječka 77, Požega s naznakom „Oglas za radno mjesto - referent matice“.

 
Testiranje:                      
Datum objave poziva:    
Poziv na razgovor (intervju):             
 
Obustava ili poništenje:    
Datum objave:  
Obustava:                          
Rješenje o prijmu:           
viši stručni referent – kontrolor u računovodstvu
Datum:
29.02.2024.
Datum objave na web stranici Ministarstva uprave:
29.02.2024.
Ustrojstvena jedinica:
Kaznionica u Požegi
Odjel u financijsko - knjigovodstvenih poslova
Naziv:
Viši stručni referent - kontrolor u računovodstvu
Stručni uvjeti:
  • završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje 3 godine ekonomske struke
  • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
  • poznavanje rada na računalu
  • položen državni ispit
Opis poslova:
Broj izvršitelja:
1
Link na dokument:
Rok za podnošenje prijava na oglas je 8 dana od dana objave oglasa na web-stranicama tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.

Prijave se podnose neposredno ili preporučeno poštom na adresu: Ministarstvo pravosuđa i uprave, Uprava za zatvorski sustav i probaciju, Kaznionica u Požegi, Osječka 77, Požega s naznakom „Oglas za radno mjesto - viši stručni referent - kontrolor u računovodstvu“.

 
Testiranje:                      
Datum objave poziva:    
Poziv na razgovor (intervju):            obavijest o razgovoru (intervjuu)  
 
Obustava ili poništenje:    
Datum objave:  
Obustava:                          
Rješenje o prijmu:          rješenje o prijmu