Javni natječaj

strukovni učitelj u kaznenim tijelima i odgojnim zavodima – III. vrste (m/ž)
Datum:
10.07.2023.
Datum objave u NN:
10.07.2023.
Ustrojstvena jedinica:
Kaznionica u Požegi
Naziv:
strukovni učitelj u kaznenim tijelima i odgojnim zavodima - III. vrste (m/ž)
Stručni uvjeti:
 • razina 4.2 ili 4.1 HKO-a, najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, odnosno srednja stručna sprema elektrotehničke struke
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni ispit
Opis poslova:
Broj izvršitelja:
1
Link na dokument:
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pravosuđa, uprave i idigtalne transformacije, Uprava za zatvorski sustav i probaciju, Kaznionica u Požegi, Osječka 77, Požega, s naznakom rednog broja i naziva radnog mjesta: »Javni natječaj za radno mjesto - strukovni učitelj u kaznenim tijelima i odgojnim zavodima - III vrste - ne otvarati«.

 
Testiranje:                
Datum objave poziva:  
Poziv na testiranje:  
 
Obustava ili poništenje:     
Datum objave:  
Datum objave u NN:  
Rješenje o prijmu:  
suradnik za tretman u kaznenim tijelima, odgojnim zavodima i Centru za dijagnostiku i strukovni učitelj u kaznenim tijelima i odgojnim zavodima – III. vrste (m/ž)
Datum:
19.04.2024.
Datum objave u NN:
19.04.2024.
Ustrojstvena jedinica:
 • kao u tekstu natječaja
Naziv:
suradnik za tretman u kaznenim tijelima, odgojnim zavodima i Centru za dijagnostiku i strukovni učitelj u kaznenim tijelima i odgojnim zavodima (m/ž)
Stručni uvjeti:
 • kao u tekstu natječaja
Opis poslova:
Broj izvršitelja:
1
Link na dokument:
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pravosuđa i uprave, Uprava za zatvorski sustav i probaciju, Kaznionica u Požegi, Osječka 77, Požega, s naznakom rednog broja i naziva radnog mjesta: »Javni natječaj za radno mjesto - redni broj i naziv radnog mjesta - ne otvarati«. Za svako radno mjesto podnosi se zasebna prijava u zasebnoj omotnici.

 
Testiranje:                
Datum objave poziva:  
Poziv na testiranje: 
 
 
 
Obustava ili poništenje:     
Datum objave:  
Datum objave u NN:  
Rješenje o prijmu:  
više radnih mjesta
Datum:
05.04.2024.
Datum objave u NN:
05.04.2024.
Naziv:
više radnih mjesta - 5 izvršitelja
Stručni uvjeti:
 • kao u tekstu natječaja
Opis poslova:
Broj izvršitelja:
5
Link na dokument u NN:
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pravosuđa i uprave, Uprava za zatvorski sustav i probaciju, Kaznionica u Požegi, Osječka 77, Požega, s naznakom rednog broja i naziva radnog mjesta: »Javni natječaj za radno mjesto - redni broj i naziv radnog mjesta - ne otvarati«. Za svako radno mjesto podnosi se zasebna prijava u zasebnoj omotnici.
 
OSTALO:  
Datum objave poziva:  
Obavijest o testiranju:                     
Obustava ili poništenje:           
Datum objave:  
Datum objave u NN:  
Rješenje o prijmu:     
Strukovni učitelj - krojač - 1 izvršitelj
Datum:
24.11.2023.
Datum objave u NN:
24.11.2023.
Naziv:
strukovni učitelj - krojač - 1 izvršitelj
Stručni uvjeti:
 • srednja stručna sprema tekstilne struke
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni ispit
Opis poslova:
Broj izvršitelja:
1
Link na dokument u NN:
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pravosuđa i uprave, Uprava za zatvorski sustav i probaciju, Kaznionica u Požegi, Osječka 77, Požega, s naznakom rednog broja i naziva radnog mjesta: »Javni natječaj za radno mjesto - redni broj i naziv radnog mjesta - ne otvarati«.
 
OSTALO:  
Datum objave poziva:  
Obavijest o testiranju:                     obavijest o testiranju  
Obustava ili poništenje:           
Datum objave:  
Datum objave u NN:  
Rješenje o prijmu:              rješenje o prijmu  
strukovni učitelj - vodoinstalater - 1 izvršitelj
Datum:
11.10.2023.
Datum objave u NN:
11.10.2023.
Naziv:
strukovni učitelj - vodoinstalater - 1 izvršitelj
Stručni uvjeti:
 • srednja stručna sprema, vodoinstalater
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni ispit
Opis poslova:
Broj izvršitelja:
1
Link na dokument u NN:
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pravosuđa i uprave, Uprava za zatvorski sustav i probaciju, Kaznionica u Požegi, Osječka 77, Požega, s naznakom rednog broja i naziva radnog mjesta: »Javni natječaj za radno mjesto - redni broj i naziv radnog mjesta - ne otvarati«.
 
OSTALO:  
Datum objave poziva:  
Obavijest o testiranju:            
Obustava ili poništenje:           odluka o obustavi
Datum objave:  
Datum objave u NN:  
Rješenje o prijmu:   
stručni suradnik za tretman, viši stručni referent matice, medicinska sestra/tehničar, strukovni učitelj - pologa odjeće i obuće (m/ž)
Datum:
07.07.2023.
Datum objave u NN:
07.07.2023.
Ustrojstvena jedinica:
Kaznionica u Požegi
Naziv:
stručni suradnik za tretman, viši stručni referent matice, medicinska sestra/tehničar, strukovni učitelj - pologa odjeće i obuće (m/ž)
Stručni uvjeti:
 • kao u tekstu natječaja
Opis poslova:
Broj izvršitelja:
1
Link na dokument:
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pravosuđa i uprave, Uprava za zatvorski sustav i probaciju, Kaznionica u Požegi, Osječka 77, Požega, s naznakom rednog broja i naziva radnog mjesta: »Javni natječaj za radno mjesto – redni broj i naziv radnog mjesta – ne otvarati«. Za svako radno mjesto podnosi se zasebna prijava u zasebnoj omotnici.

 
Testiranje:                 poziv na testiranje  
Datum objave poziva:  
Poziv na testiranje:  
 
Obustava ili poništenje:     
Datum objave:  
Datum objave u NN:  
Rješenje o prijmu: