Oglasi - određeno vrijeme

   
stručni referent – farmaceutski tehničar – 1 izvršitelj/ica
Datum:
12.01.2023.
Datum objave u NN:
12.01.2023.
Naziv:
stručni referent – farmaceutski tehničar (m/ž)
Stručni uvjeti:
 • srednja stručna sprema farmaceutske struke
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na  odgovarajućim poslovima
 • poznavanje rada na računalu
 • položen državni ispit
Opis poslova:
Broj izvršitelja:
Link na dokument u NN:
Rok za podnošenje prijava na oglas je 8 dana od dana objave oglasa na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave.
Prijave se podnose neposredno ili preporučeno poštom na adresu: Ministarstvo pravosuđa i uprave, Uprava za zatvorski sustav i probaciju, Kaznionica u Glini, Vinogradska 2, 44400 Glina, s naznakom „Za oglas – stručni referent – farmaceutski tehničar“.
Testiranje:                            poziv na testiranje  
Datum objave poziva:  
Intervju:                               
Obustava ili poništenje:        
Datum objave:  
Datum objave u NN:  
Odluka o obustavi:               
Viša medicinska sestra/tehničar
Datum:
15.11.2022.
Naziv:
Viša medicinska sestra/tehničar  (m/ž) 
Stručni uvjeti:
 • završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje 3 godine medicinske struke
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na  odgovarajućim poslovima
 • važeća licenca za samostalan rad
 • poznavanje rada na računalu
 • položen državni ispit
Opis poslova:
Broj izvršitelja:
1
Link na dokument u NN:
Rok za podnošenje prijava na oglas je 8 dana od dana objave oglasa na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave.
Prijave se podnose neposredno ili preporučeno poštom na adresu: Ministarstvo pravosuđa i uprave, Uprava za zatvorski sustav i probaciju, Kaznionica u Glini, Vinogradska 2, 44400 Glina, s naznakom „Za oglas – viša medicinska sestra/tehničar“.
Testiranje:                           
 
Datum objave poziva:  
Intervju:                               
Obustava ili poništenje:                  odluka o obustavi
Datum objave:  
Datum objave u NN:  
Rješenje o prijmu:        
medicinski tehničar/sestra– 1 izvršitelj/ica
Datum:
26.09.2022.
Datum objave u NN:
26.09.2022.
Naziv:
medicinski tehničar/sestra (m/ž)
Stručni uvjeti:
 • srednja stručna sprema medicinske struke
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na  odgovarajućim poslovima
 • važeća licenca za samostalan rad
 • poznavanje rada na računalu
 • položen državni ispit
Opis poslova:
Broj izvršitelja:
Link na dokument u NN:
Rok za podnošenje prijava na oglas je 8 dana od dana objave oglasa na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave. 

Prijave se podnose neposredno ili preporučeno poštom na adresu: Ministarstvo pravosuđa i uprave, Uprava za zatvorski sustav i probaciju, Kaznionica u Glini, Vinogradska 2, 44400 Glina, s naznakom „Za oglas – medicinski tehničar/sestra“.

Testiranje:                          obavijest o vremenu i mjestu provjere znanja, sposobnosti i vještina  
Datum objave poziva:  
Intervju:                               
Obustava ili poništenje:       
Datum objave:  
Datum objave u NN:  
Rješenje o prijmu:            
medicinski tehničar/sestra – 1 izvršitelj/ica
Datum:
22.02.2022.
Datum objave u NN:
22.02.2022.
Naziv:
medicinski tehničar/sestra (m/ž)
Stručni uvjeti:
 • srednja stručna sprema medicinske struke
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na  odgovarajućim poslovima
 • važeća licenca za samostalan rad
 • poznavanje rada na računalu
 • položen državni ispit
Opis poslova:
Broj izvršitelja:
Link na dokument u NN:
Rok za podnošenje prijava na oglas je 8 dana od dana objave oglasa na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave. 

Prijave se podnose neposredno ili preporučeno poštom na adresu: Ministarstvo pravosuđa i uprave, Uprava za zatvorski sustav i probaciju, Kaznionica u Glini, Vinogradska 2, 44400 Glina, s naznakom „Za oglas – medicinski tehničar/sestra“.

Testiranje:                        obavijest o vremenu i mjestu provjere znanja, sposobnosti i vještina  
Datum objave poziva:  
Intervju:                               
Obustava ili poništenje:        obustava
Datum objave:  
Datum objave u NN:  
Rješenje o prijmu:         rješenje o prijmu