Javni natječaj

 
 • suradnik za tretman u kaznenim tijelima, odgojnim zavodima i Centru za dijagnostiku - NN 52/2024 od 3. svibnja 2024.
  • (pdf)
  • opis poslova, podaci o plaći (pdf)
  • obavijest o testiranju (pdf)
  • rješenje o prijmu (pdf)
     
viši stručni savjetnik - za tretman i medicinska sestra/tehničar
Datum:             03.11.2023.
Datum objave u NN:
03.11.2023.
Ustrojstvena jedinica:

Uprava za zatvorski sustav i probaciju, Kaznionica u Glini

Naziv:
viši stručni savjetnik - za tretmanmedicinska sestra/tehničar 
Stručni uvjeti:
Odsjek provedbe programa izvršavanja kazne zatvora
viši stručni savjetnik - za tretman
 
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij psihologije, socijalne pedagogije, socijalnog rada, povijesti umjetnosti, teologije, politologije, učiteljski studij ili društvene struke
 • najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • poznavanje rada na računalu
 • položen državni ispit
Odjel zdravstvene zaštite zatvorenika
medicinska sestra/tehničar
 • srednja stručna sprema medicinske struke
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • važeća licenca za samostalan rad
 • poznavanje rada na računalu
 • položen državni ispit
Opis poslova:
Broj izvršitelja:
2
Link na dokument:

Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je 8 dana od objave u „Narodnim novinama“.
 
Prijave se podnose neposredno ili preporučeno poštom na adresu: Ministarstvo pravosuđa i uprave, Uprava za zatvorski sustav i probaciju, Kaznionica u Glini, Vinogradska 2, 44400 Glina, s naznakom „Za javni natječaj -  viši stručni savjetnik - za tretman“ ili „Za javni natječaj -  medicinska sestra/tehničar“.     
    


 
Testiranje:                       obavijest o testiranju  
Datum objave poziva:  
Poziv na testiranje:        
 
Obustava ili poništenje:       
Datum objave:  
Datum objave u NN:  
Rješenje o prijmu:               
računovodstveni referent - nabave i prodaje
Datum:             20.09.2023.
Datum objave u NN:
20.09.2023.
Ustrojstvena jedinica:

Uprava za zatvorski sustav i probaciju, Kaznionica u Glini

Naziv:
računovodstveni referent - nabave i prodaje 
Stručni uvjeti:
 • srednja stručna sprema ekonomske, ugostiteljske, tehničke struke  ili gimnazija
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • poznavanje rada na računalu
 • položen vozački ispit „B“ kategorije
 • položen državni ispit
Opis poslova:
Broj izvršitelja:
1
Link na dokument:

Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je 8 dana od objave u „Narodnim novinama“.

Prijave se podnose neposredno ili preporučeno poštom na adresu: Ministarstvo pravosuđa i uprave, Uprava za zatvorski sustav i probaciju, Kaznionica u Glini, Vinogradska 2, 44400 Glina, s naznakom „Za javni natječaj - računovodstveni referent - nabave i prodaje“.     


 
Testiranje:                         
Datum objave poziva:  
Poziv na testiranje:               obavijest o terminu provjere znanja, sposobnosti i vještina  
 
Obustava ili poništenje:        
Datum objave:  
Datum objave u NN:  
Rješenje o prijmu:             rješenje o prijmu  
medicinski/a tehničar/sestra
Datum:             06.09.2023.
Datum objave u NN:
06.09.2023.
Ustrojstvena jedinica:

Upravu za zatvorski sustav i probaciju, Kaznionicu u Glini, Odjel zdravstvene zaštite zatvorenika

Naziv:
medicinski/a tehničar/sestra
Stručni uvjeti:
 • srednja stručna sprema medicinske struke
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • važeća licenca za samostalan rad
 • poznavanje rada na računalu
 • položen državni ispit
Opis poslova:
Broj izvršitelja:
1
Link na dokument:

Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je 8 dana od objave u Narodnim novinama.

Prijave se podnose neposredno ili preporučeno poštom na adresu: Ministarstvo pravosuđa i uprave, Uprava za zatvorski sustav i probaciju, Kaznionica u Glini, Vinogradska 2, 44400 Glina, s naznakom »Za javni natječaj – medicinska sestra/tehničar«.


 
Testiranje:                           
Datum objave poziva:  
Poziv na testiranje:         
 
Obustava ili poništenje:              odluka o obustavi
Datum objave:  
Datum objave u NN:  
Rješenje o prijmu:     
viši stručni savjetnik - za tretman
Datum:             05.05.2023.
Datum objave u NN:
05.05.2023.
Ustrojstvena jedinica:

Uprava za zatvorski sustav i probaciju, Kaznionica u Glini

Naziv:
viši stručni savjetnik - za tretman
Stručni uvjeti:
 • završen preddiplomski i diplomski sveuči­lišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij psihologije, socijalne pedagogije, socijalnog rada, povijesti umjetnosti, teologije, politologije, učiteljski studij ili društvene struke
 • najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • poznavanje rada na računalu
 • položen državni ispit
   
Opis poslova:
Broj izvršitelja:
1
Link na dokument:

Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je 8 dana od objave u „Narodnim novinama“.

Prijave se podnose neposredno ili preporučeno poštom na adresu: Ministarstvo pravosuđa i uprave, Uprava za zatvorski sustav i probaciju, Kaznionica u Glini, Vinogradska 2, 44400 Glina, s naznakom „Za javni natječaj –  viši stručni savjetnik - za tretman“.     


 
Testiranje:                     Poziv na testiranje  
Datum objave poziva:  
Poziv na testiranje:        
 
Obustava ili poništenje:        
Datum objave:  
Datum objave u NN:  
Rješenje o prijmu:               
strukovni učitelj - strojobravar, strukovni učitelj - vodoinstalater i medicinska sestra/tehničar
Datum:             18.01.2023.
Datum objave u NN:
18.01.2023.
Ustrojstvena jedinica:

Uprava za zatvorski sustav i probaciju, Kaznionica u Glini

Naziv:
strukovni učitelj - strojobravar, strukovni učitelj - vodoinstalatermedicinska sestra/tehničar
Stručni uvjeti:
Odjel za rad i strukovnu izobrazbu zatvorenika

Pododsjek metalske radionice

strukovni učitelj - strojobravar
 • srednja stručna sprema metalske struke - strojobravar
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni ispit
Odjel za rad i strukovnu izobrazbu zatvorenika
    
Pododsjek radionice održavanja

strukovni učitelj - vodoinstalater
 • srednja stručna sprema obrtničke struke - vodoinstalater,
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen državni ispit
Odjel zdravstvene zaštite zatvorenika

medicinska sestra/tehničar
 • srednja stručna sprema medicinske struke
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • važeća licenca za samostalan rad
 • poznavanje rada na računalu
 • položen državni ispit
Opis poslova:
Broj izvršitelja:
3
Link na dokument:

Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je 8 dana od objave u „Narodnim novinama“.

Prijave se podnose neposredno ili preporučeno poštom na adresu: Ministarstvo pravosuđa i uprave, Uprava za zatvorski sustav i probaciju, Kaznionica u Glini, Vinogradska 2, 44400 Glina, s naznakom „Za javni natječaj – strukovni učitelj - strojobravar“, „Za javni natječaj – strukovni učitelj - vodoinstalater“ ili „Za javni natječaj – medicinska sestra/tehničar“.


 
Testiranje:                     obavijest o provjeri znanja, sposobnosti i vještina   
Datum objave poziva:  
Poziv na testiranje:        
 
Obustava ili poništenje:        
Datum objave:  
Datum objave u NN:  
Rješenje o prijmu:   
samostalni upravni referent, stručni suradnik - za tretman i medicinski tehničar/sestra
Datum:             07.09.2022.
Datum objave u NN:
07.09.2022.
Ustrojstvena jedinica:

Uprava za zatvorski sustav i probaciju, Kaznionica u Glini

Naziv:
samostalni upravni referent, stručni suradnik - za tretman i medicinski tehničar/sestra
Stručni uvjeti:
samostalni upravni referent
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne ili upravne struke
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • poznavanje rada na računalu
 • položen državni ispit
stručni suradnik - za tretman
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij psihologije, socijalne pedagogije, socijalnog rada ili društvene struke
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • poznavanje rada na računalu
 • položen državni ispit
medicinski tehničar/sestra
 • srednja stručna sprema medicinske struke
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • važeća licenca za samostalan rad
 • poznavanje rada na računalu
 • položen državni ispit
Opis poslova:
Broj izvršitelja:
4
Link na dokument:

Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je 8 dana od objave u „Narodnim novinama“.
Prijave se podnose neposredno ili preporučeno poštom na adresu: Ministarstvo pravosuđa i uprave, Uprava za zatvorski sustav i probaciju, Kaznionica u Glini, Vinogradska 2, 44400 Glina, s naznakom „Za javni natječaj – samostalni upravni referent“, „Za javni natječaj – stručni suradnik-za tretman“ ili „Za javni natječaj – medicinski tehničar/sestra“.


 
Testiranje:                         obavijest o testiranju  
Datum objave poziva:  
Poziv na testiranje:         
 
Obustava ili poništenje:        
Datum objave:  
Datum objave u NN:  
Rješenje o prijmu:   
medicinski/a tehničar/sestra i stručni/a referent/ica – farmaceutski/a tehničar/ka
Datum:             01.07.2022.
Datum objave u NN:
01.07.2022.
Ustrojstvena jedinica:

Upravu za zatvorski sustav i probaciju, Kaznionicu u Glini, Odjel zdravstvene zaštite zatvorenika

Naziv:
medicinski/a tehničar/sestra i stručni/a referent/ica – farmaceutski/a tehničar/ka 
Stručni uvjeti:
medicinski/a tehničar/sestra
 • srednja stručna sprema medicinske struke
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • važeća licenca za samostalan rad
 • poznavanje rada na računalu
 • položen državni ispit
stručni/a referent/ica – farmaceutski/a tehničar/ka
 • srednja stručna sprema farmaceutske struke
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • poznavanje rada na računalu
 • položen državni ispit
Opis poslova:
Broj izvršitelja:
2
Link na dokument:

Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je 8 dana od objave u „Narodnim novinama“.

Prijave se podnose neposredno ili preporučeno poštom na adresu: Ministarstvo pravosuđa i uprave, Uprava za zatvorski sustav i probaciju, Kaznionica u Glini, Vinogradska 2, 44400 Glina, s naznakom „Za javni natječaj – medicinski tehničar/sestra“ ili s naznakom „Za javni natječaj – farmaceutski tehničar“.


 
Testiranje:                          obavijest o vremenu i mjestu provjere znanja, sposobnosti i vještina  
Datum objave poziva:  
Poziv na testiranje:         
 
Obustava ili poništenje:       
Datum objave:  
Datum objave u NN:  
Rješenje o prijmu: