Stručni ispit za stečajnog upravitelja

Slika /slike/Pristup informacijama/ispit za stecajnog upravitelja.jpg
Datum održavanja ispita objavljuje se na mrežnoj stranici ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa. 

Kandidati se o mjestu i vremenu polaganja stručnog ispita obavještavaju putem mrežne stranice Ministarstva, najmanje 15 dana prije dana određenog za polaganje stručnog ispita.