Savjetovanja s javnošću

Savjetovanje i uključivanje javnosti u postupak donošenja propisa provodi se u svrhu prikupljanja informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti vezanim uz određenu javnu politiku s ciljem podizanja razine razumijevanja i prihvaćanja ciljeva politike, ali i uočavanja slabosti i negativnih učinaka javne politike koje treba na vrijeme otkloniti.

Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 21. studenoga 2009. godine prihvatila je Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (Narodne novine, broj: 140/09). 

Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj: 25/13) propisano  je da su tijela javne vlasti dužna objaviti na internetskoj stranici nacrt zakona i drugog propisa o kojem se provodi javno savjetovanje sa zainteresiranom javnosti čime se  Republika Hrvatska pridružuje skupini razvijenih europskih demokracija koje su uspostavile jasne standarde i mjere savjetovanja državnih tijela sa zainteresiranom javnošću u postupcima kreiranja novih zakona, drugih propisa i akata.

U travnju 2015. godine uspostavljen je Središnji državni portal „e-Savjetovanja“ koji predstavlja  novi korak u razvoju procesa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću te omogućuje objedinjavanje svih otvorenih savjetovanja na jednom mjestu, brzu i jednostavnu pretragu otvorenih savjetovanja te učinkovito zagovaranje svih zainteresiranih društvenih skupina i pojedinaca u procesu oblikovanja javnih politika.

Izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj: 85/15), kroz odredbe članka 11., uspostavljen je zakonodavni okvir za korištenje sustava "e-Savjetovanja" 
 
 

Postupak procjene učinaka propisa

Postupak procjene učinaka propisa postupak je pripreme i izrade nacrta prijedloga zakona kroz analizu izravnih učinaka, s ciljem odabira optimalnog zakonskog rješenja ili za poduzimanje drugih aktivnosti i mjera.


Plan zakonodavnih aktivnosti

 

  • Koordinatori za procjenu učinka propisa u Ministarstvu pravosuđa,  uprave i digitalne transformacije: