Radne skupine za izradu nacrta prijedloga zakona, drugih propisa i akata

Radna skupina za izradu Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku

Voditelji radne skupine: dr.sc. Ivan Malenica, ministar pravosuđa 
zamjenica voditelja: prof.dr.sc. Elizabeta Ivičević Karas, Pravni fakultet u Zagrebu. 

Članovi radne skupine: 

Juro Martinović, državni tajnik, Ministarstvo pravosuđa i uprave
Vedrana Šimundža Nikolić, državna tajnica, Ministarstvo pravosuđa i uprave 
izv. prof.dr.sc. Zoran Burić, Pravni fakultet u Zagrebu 
Dražen Tripalo, Vrhovni sud Republike Hrvatske 
Željko Horvatović, Visoki kazneni sud 
univ.spec.crim. Ivan Turudić, Visoki kazneni sud
Iva Gradiški Lovreček, Županijski sud u Zagrebu 
Jasna Zoretić Rendulić, Općinski kazneni sud u Zagrebu 
Zorka Fumić, Državno odvjetništvo Republike Hrvatske 
Željka Mostečak, Državno odvjetništvo Republike Hrvatske 
Sonja Raguž, Ministarstvo unutarnjih poslova
Krunoslav Horvat, Ministarstvo unutarnjih poslova 
dr.sc. Laura Valković, Hrvatska odvjetnička komora 
Višnja Drneški-Lasan, Hrvatska odvjetnička komora 
Ana Kordej, Ministarstvo pravosuđa i uprave 
Edita Bodružić, Ministarstvo pravosuđa i uprave 
 

Radna skupina za izradu Nacrta prijedloga Zakona o dostavi pismena o sudskim postupcima
Voditeljica radne skupine: izv. prof. dr. sc. Bosiljka Britvić Vetma, posebna savjetnica ministra pravosuđa i uprave, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu
zamjenica voditeljice: Sanda Kulić, ravnateljica, Ministarstvo pravosuđa i uprave
Tajnica Radne skupine: Tea Grgić Pavletić, Ministarstvo pravosuđa i uprave


Članovi ove radne skupine su:
 
 1. Ratko Šćekić, Vrhovni sud Republike Hrvatske,
 2. Boris Koketi, Državno odvjetništvo Republike Hrvatske,
 3. Mićo Ljubenko, Hrvatska odvjetnička komora,
 4. Konstantin Dika, Hrvatska javnobilježnička komora,
 5. prof. dr. sc. Alan Uzelac, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu,
 6. doc. dr. sc. Marko Ivkošić, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu.
Radna skupina za izradu Nacrta prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirenju
Voditelj radne skupine: 
zamjenica voditelja: Mirela Fučkar, Ministarstvo pravosuđa i uprave
tajnica radne skupine: Arijana Kozlevčar, Ministarstvo pravosuđa i uprave
 
Članovi radne skupine:
 
1.            Đuro Sessa, sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske
2.            Vlasta Feuš, sutkinja Županijskog suda u Zagrebu
3.            Ante Galić, sudac Visokog upravnog suda Republike Hrvatske
4.            Iva Buljan, sutkinja Trgovačkog suda u Zagrebu
5.            Tanja Hučera, sutkinja Općinskog građanskog suda u Zagrebu
6.            Hrvoje Miladin, sudac Upravnog suda u Zagrebu
7.            Željka Šaškor, zamjenica Glavne državne odvjetnice Republike Hrvatske
8.            Sanja Tafra, Hrvatska odvjetnička komora
9.            prof. dr. sc. Alan Uzelac, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
10.          Srđan Šimac, Hrvatska udruga za medijaciju
11.          Mirjana Košec, Hrvatska gospodarska komora
12.          Ivana Šimić, Hrvatska obrtnička komora
13.          Meri Uvodić, Nezavisni hrvatski sindikati
14.          Ivana Šepak-Robić, Matica hrvatskih sindikata
15.          Marina Gruban Jelečević, Savez samostalnih sindikata Hrvatske
16.          Milka Kosanović, Hrvatska udruga poslodavaca
17.         dr. sc. Juraj Brozović, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Radna skupina za izradu Nacrta prijedloga zakona o izvanparničnom postupku
Voditelj radne skupine: 
zamjenica voditelja: Ana Lovrić, Ministarstvo pravosuđa i uprave
tajnica radne skupine: Arijana Kozlevčar, Ministarstvo pravosuđa i uprave
 
Članovi radne skupine:
 
1.            Damir Kontrec, sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske
2.            Dubravka Penić Lukač, sutkinja Županijskog suda u Zagrebu
3.            Sanja Grgurić Hojski, sutkinja Općinskog građanskog suda u Zagrebu
4.            Željko Odorčić, zamjenik Glavne državne odvjetnice Republike Hrvatske
5.            Branka Ćiraković, sutkinja Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske
6.            Josip Ećimović, Hrvatska odvjetnička komora
7.            Nada Kemec, Hrvatska javnobilježnička komora
8.            prof. dr. sc. Aleksandra Maganić, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
9.            dr. sc. Paula Poretti, Pravni fakultet u Osijeku
10.          prof. dr. sc. Eduard Kunštek, Pravni fakultet u Rijeci
11.          prof. dr. sc. Ratko Brnabić, Pravni fakultet u Splitu
Radna skupina za izradu nacrta prijedloga Zakona o pravosudnoj policiji i ovlaštenim službenicima u zatvorskom sustavu
voditelj Radne skupine:                      
zamjenik voditelja Radne skupine:     Zvonimir Penić, Ministarstvo pravosuđa i uprave
tajnica Radne skupine:                       Gordana Zoretić, Ministarstvo pravosuđa i uprave
zamjenik tajnice Radne skupine:        Dražen Puce, Ministarstvo pravosuđa i uprave

Članovi Radne skupine:
 1. Jure Žulj, Ministarstvo pravosuđa i uprave
 2. Robert Orbanić, Ministarstvo pravosuđa i uprave
 3. Anica Marković, Ministarstvo pravosuđa i uprave
 4. Dinko šušnjar, Ministarstvo pravosuđa i uprave
 5. Ana Sever, Ministarstvo pravosuđa i uprave
 6. Marija Ostojić, Ministarstvo pravosuđa i uprave
 7. Martina Barić, Ministarstvo pravosuđa i uprave
 8. Josipa Maras Babić, Ministarstvo pravosuđa i uprave
 9. Zvonko Jurčec, Ministarstvo pravosuđa i uprave
 10. Ivan Žvigač, Ministarstvo pravosuđa i uprave
 11. Dražen Posavec, Kaznionica u Lepoglavi
 12. Slaven Funda, Zatvor u Zagrebu
 13. Goranka Hus, Ministarstvo pravosuđa i uprave 
 14. Nikolina Jutriša, zamjena članice, Ministarstvo pravosuđa i uprave
 15. Ana Vlahović Stanić, Ministarstvo pravosuđa i uprave
 16. Nikolina Milić, zamjena članice, Ministarstvo pravosuđa i uprave
 17. Armin Tatarević, Sindikat pravosudne policije Hrvatske
 18. Željko Žužinjak, zamjena člana, Sindikat pravosudne policije Hrvatske
 19. Tomislav Palaić, Sindikat policije Hrvatske
 20. Edin Sarajlić, zamjena člana, Sindikat policije Hrvatske
 21. Iva Bolača, Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske
 22. Marija Dill Bračić, zamjena članice, Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske
Radna skupina za izradu nacrta podzakonskog akta temeljem Zakona o kaznenom postupku

Pravilnik o načinu izvršavanja istražnog zatvora u domu uz primjenu elektroničkog nadzora


voditelj Radne skupine:                        
zamjenik voditelja Radne skupine:        Zvonimir Penić, Ministarstvo pravosuđa i uprave
tajnica Radne skupine:                          Mirna Bićanić Milinović, Ministarstvo pravosuđa i uprave

Članovi:
 1. Goran Brkić, Ministarstvo pravosuđa i uprave
 2. Goran Loje, Ministarstvo pravosuđa i uprave
 3. Robert Bertić, Ministarstvo pravosuđa i uprave
 4. Zvonko Jurčec, Ministarstvo pravosuđa i uprave
 5. Ivan Žvigač, Ministarstvo pravosuđa i uprave
 6. Robert Orbanić, Ministarstvo pravosuđa i uprave
 7. Ana Sever, Ministarstvo pravosuđa i uprave
 8. Edita Bodružić, Ministarstvo pravosuđa i uprave
 9. Slaven Funda, Zatvor u Zagrebu
 10. Nikola Vido, Centar za dijagnostiku
 11. Vinko Mioč, Županijski sud u Zagrebu
 12. Martina Pamić, Općinski kazneni sud u Zagrebu
 13. Kornelija Kallay Blažeković, Županijski sud u Velikoj Gorici
 14. Ksenija Jurin Panić, Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu
 15. Milan Medved, Ministarstvo unutarnjih poslova
 16. Damir Brletić, Ministarstvo unutarnjih poslova
Radne skupine za izradu nacrta podzakonskih akata temeljem Zakona o izdržavanju kazne zatvora
 1. Pravilnik o stručnom nadzoru u zatvorskom sustavu, 

 2. Pravilnik o uvjetima i načinu dodjele nagrade i priznanja u zatvorskom sustavu,

 3. Pravilnik o stručnom usavršavanju u zatvorskom sustavu


voditelj Radne skupine:                         
zamjenik voditelja Radne skupine:        Jana Špero, Ministarstvo pravosuđa i uprave
tajnica Radne skupine:                          Dragica Bilić Celić, Ministarstvo pravosuđa i uprave
zamjenica tajnice Radne skupine:         Valentina Radić, Ministarstvo pravosuđa i uprave

Članovi:
 1. Robert Orbanić, Ministarstvo pravosuđa i uprave
 2. Dinko Šušnjar, Ministarstvo pravosuđa i uprave
 3. Franjo Pršlja, Ministarstvo pravosuđa i uprave
 4. Gordana Zoretić, Ministarstvo pravosuđa i uprave
 5. Zvonko Jurčec, Ministarstvo pravosuđa i uprave
 6. Ivan Žvigač, Ministarstvo pravosuđa i uprave
 7. Iva Bolača, Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske
 8. Marija Dill Bračić, zamjena članice, Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske
 9. Tomislav Palaić, Sindikat policije Hrvatske
 10. Edin Sarajlić, zamjena člana, Sindikat policije Hrvatske
 11. Željko Žužinjak, Sindikat pravosudne policije Hrvatske
 12. Armin Tatarević, zamjena člana, Sindikat pravosudne policije Hrvatske

 1. Uredba o zvanjima, znakovlju i uvjetima stjecanja zvanja službenika pravosudne policije, 

 2. Pravilnik o službenoj iskaznici i znački ovlaštene službene osobe u zatvorskom sustavu,

 3. Pravilnik o poslovima osiguranja u zatvorskom sustavu,

 4. Pravilnik o posebnoj psihičkoj i tjelesnoj zdravstvenoj sposobnosti službenika pravosudne policije


voditelj Radne skupine:                         
zamjenik voditelja Radne skupine:        Jana Špero, Ministarstvo pravosuđa i uprave
tajnica Radne skupine:                          Ivana Pijanović, Ministarstvo pravosuđa i uprave
zamjenica tajnice Radne skupine:         Davorka Dolinar, Ministarstvo pravosuđa i uprave

Članovi:
 1. Zvonko Jurčec, Ministarstvo pravosuđa i uprave
 2. Ivan Žvigač, Ministarstvo pravosuđa i uprave
 3. Goran Zubić, Ministarstvo pravosuđa i uprave
 4. Josip Blažek, Zatvor u Varaždinu
 5. Petar Rukavina, Zatvor u Gospiću
 6. Ivan Šipura, Zatvor u Zagrebu
 7. Ivica Marković, Kaznionica u Lepoglavi
 8. Silvije Vidaček, Zatvor u Zagrebu
 9. Damir Školneković, Kaznionica u Glini
 10. Josip Glibo, Kaznionica u Požegi
 11. Iva Bolača, Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske
 12. Marija Dill Bračić, zamjena članice, Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske
 13. Tomislav Palaić, Sindikat policije Hrvatske
 14. Edin Sarajlić, zamjena člana, Sindikat policije Hrvatske
 15. Željko Žužinjak, Sindikat pravosudne policije Hrvatske
 16. Armin Tatarević, zamjena člana, Sindikat pravosudne policije Hrvatske
Radna skupina za izradu Nacrta prijedloga Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama
Članovi radne skupine

Ministar pravosuđa i uprave dr.sc. Ivan Malenica, voditelj Radne skupine
Višnja Tafra, Ministarstvo pravosuđa i uprave, zamjenica voditelja Radne skupine

Sandra Pipunić, Ministarstvo pravosuđa i uprave
Fadila Bahović, Ministarstvo pravosuđa i uprave
Hana Zoričić, Ministarstvo financija (članica), Vesna Pardon (zamjenica članice)
Snježana Matijašec, Ministarstvo financija – Porezna uprava (članica)
Tamara Gajer-Sombolac, Ministarstvo financija – Carinska uprava (članica)
Željko Prša, Ministarstvo unutarnjih poslova (član)
Tomislav Gulan, Ministarstvo unutarnjih poslova (član)
Dražen Škrlec, Ministarstvo zdravstva (član), Marija Pećanac (zamjenica člana)
Kristina Vlašiček Novoselec, Ministarstvo kulture i medija (članica)
Tanja Malinac, Ministarstvo znanosti i obrazovanja (članica)
Anita Zirdum, Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike (članica), Nenad Krajačić (zamjenik članice)
Ivana Zadro, Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike (članica), Jadranka Buljan (zamjenica članice)
Nevenka Cujzek, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova (članica, Romana Franulović-Bušić (zamjenica članice)
Stjepan Topolnjak, Savez samostalnih sindikata Hrvatske (član), Edin Sarajlić (zamjenik člana)
Iva Šušković, Nezavisnih hrvatski sindikati (članica), Zdravko Lončar (zamjenik članice)
Mirela Bojić, Matica hrvatskih sindikata (članica), Ivana Šepak-Robić (zamjenica članice)
Radna skupina za izradu prijedloga Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o oblicima, načinima i uvjetima izobrazbe državnih službenika
Voditeljica radne skupine: Natasa Dak, Ministarstvo pravosuda i uprave
Zamjenica voditeljice: Iva Glamocak Leljak, Ministarstvo pravosuda i uprave

Članovi radne skupine:
 • Anamarija Badovinac, Ured za zakonodavstvo
 • Anita Alpeza Ivancic, Ured za zakonodavstvo
 • Valentina Milicic, Drzavna skola za javnu upravu, za clana
 • Sanja Kovacic Bertie, Drzavna skola za javnu upravu
Radna skupina za izradu Nacrta prijedloga Zakona o državnim službenicima
Voditeljica radne skupine: Sanda Pipunić, Ministarstvo pravosuđa i uprave
zamjenice voditeljice: Iva Glamočak Leljak, Ministarstvo pravosuđa i uprave

Članovi radne skupine:
 • Dijana Rajić, Ministarstvo pravosuđa i uprave,
 • Ana Vukas, Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike,
 • Veronika Bandić, Ministarstvo unutarnjih poslova,
 • Vesna Pardon, Ministarstvo financija,
 • Snježana Matijašec, Ministarstvo financija,
 • Tamara Gajer-Sombolac, Ministarstvo financija,
 • Iva Bolanča, Nezavisni hrvatski sindikat,
  • Gordana Jagar, Nezavisni hrvatski sindikat, zamjenica članice,
 • Tomislav Petrović, Matica hrvatskih sindikata,
  • Lorena Ermenc, Matica hrvatskih sindikata, zamjenica člana,
 • Edin Sarajlić, Savez samostalnih sindikata Hrvatske.
Radna skupina za izradu Nacrta prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika
Voditelj radne skupine: Juro Martinović, državni tajnik 
zamjenik voditelja: Božidar Horvat, savjetnik ministra pravosuđa i uprave 

Članovi:
Marina Paulić, Vrhovni sud Republike Hrvatske/ Državno sudbeno vijeće 
Igor Periša, Vrhovni sud Republike Hrvatske 
Snježana Hrupek-Šabijan, Visoki kazneni sud 
Mirna Maržić, Visoki trgovački sud 
doc.dr.sc. Zdenko Konjić, Županijski sud u Zagrebu 
Ljudevit Zoričić, Županijski sud u Šibeniku /Udruga hrvatskih sudaca 
Biserka Pavković Fućak; Općinski građanski sud u Zagrebu 
Ksenija Pavić, Državno odvjetništvo Republike Hrvatske 
Jozo Jurčević, Državno odvjetništvo Republike Hrvatske/Državnoodvjetničko vijeće 
dr.sc. Bruno Moslavac, Općinsko državno odvjetništvo u Virovitici 
Bojana Karaica, Ministarstvo pravosuđa i uprave 
Radna skupina za izradu Nacrta prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Voditelj radne skupine: Sanda Pipunić, Ministarstvo pravosuđa i uprave

Članovi radne skupine:
 • Anamarija Bralić Silić, Hrvatska zajednica županija,
  • Renata Skoko, Hrvatska zajednica županija, zamjenica članice,
 • Ante Galić, Udruga gradova u Republici Hrvatskoj,
 • Mladen Puškarić, Hrvatska zajednica općina,
 • Branka Pavičić, Ministarstvo pravosuđa i uprave,
 • Dijana Rajić, Ministarstvo pravosuđa i uprave,
 • Marija Kordić, Ministarstvo pravosuđa i uprave,
 • Krešimir Milobara, Ministarstvo pravosuđa i uprave
 • Anita Markić, Ministarstvo pravosuđa i uprave
 • Katarina Serdar, Ministarstvo pravosuđa i uprave
 • Darija Gradski, Ministarstvo pravosuđa i uprave
Radna skupina za izradu Nacrta prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim odnosima
​Voditelj radne skupine: 
zamjenice voditelja: Mirela Fučkar, Ministarstvo pravosuđa i uprave i
                                 Ana Lovrić, Ministarstvo pravosuđa i uprave
tajnik radne skupine: Vladimir Filipović, Ministarstvo pravosuđa i uprave
 
Članovi radne skupine:
 1. Damir Kontrec, sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske
 2. Dragan Katić, sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske
 3. Gordana Držaić, sutkinja Županijskog suda u Zagrebu
 4. Carmen Topalušić, sutkinja Općinskog građanskog suda u Zagrebu
 5. prof. dr. sc. Igor Gliha, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 6. prof. dr. sc. Jasenko Marin, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 7. prof. dr. sc. Maja Bukovac Puvača, Pravni fakultet Rijeka
 8. mr. sc. Hrvoje Pauković, Hrvatski ured za osiguranje (zamjena Renata Sabljić)
 9. Tatjana Vlašić, zamjenica Pučke pravobraniteljice (zamjena Orhideja Skale Družak)
 10. Ivana Žepić, Ministarstvo financija
 11. Mirjana Matov, Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike
 12. Božena Ramljak, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (zamjena Bruno Đurašević)
 13. Tanja Đenić Šimundić, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (zamjena Bruno Đurašević)
 14. Bojan Ruždjak, Hrvatska javnobilježnička komora
 15. Jasna A. Petrović, Sindikat umirovljenika Hrvatske
 16. Višnja Fortuna, Matica umirovljenika Hrvatske
Radna skupina za izradu Nacrta prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima i Nacrta prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru
Voditelj radne skupine: 

zamjenice voditelja: Mirela Fučkar, Ministarstvo pravosuđa i uprave i
                                 Ana Lovrić, Ministarstvo pravosuđa i uprave
tajnik radne skupine: Damjan Saridžić, Ministarstvo pravosuđa i uprave
 
Članovi radne skupine:
 1. Igor Periša, sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske
 2. Ivica Omazić, sudac Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske,
 3. Tina Jakupak, sutkinja Trgovačkog suda u Zagrebu
 4. prof. dr. sc. Petar Miladin, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 5. prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 6. prof. dr. sc. Dubravka Akšamović, Pravni fakultet Osijek
 7. doc. dr. sc. Lidija Šimunović, Pravni fakultet Osijek
 8. Ivana Ravlić Ivanović, Ministarstvo financija
 9. Ivana Žepić, Ministarstvo financija
 10. Ana Vukas, Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike
 11. Sandra Opačić, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga
 12. Darja Bošnjak, Hrvatska javnobilježnička komora
 13. Vedran Borić, Hrvatska javnobilježnička komora
 14. Željka Bregeš, sutkinja Trgovačkog suda u Zagrebu
 15. prof. dr. sc. Ratko Brnabić, Pravni fakultet Split
 16. prof. dr. sc. Marko Ivkošić, Pravni fakultet Split
Radna skupina za unaprjeđenje zakonodavnog okvira zaštite od nasilja nad ženama i nasilja u obitelji
Voditeljica radne skupine: Vedrana Šimundža Nikolić, državna tajnica  
Zamjenica voditeljice radne skupine: izv. prof. dr. sc. Dalida Rittossa, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci 
Tajnica radne skupine: Hana Lasan, Ministarstvo pravosuđa i uprave 

Članovi radne skupine: 
 
 1. Izv. prof. dr. sc. Zoran Burić, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 2. Izv. prof. dr. sc. Snježana Vasiljević, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 3. Mirta Kuharić, zamjenica Glavne državne odvjetnice Republike Hrvatske
 4. Mr.sc. Ljiljana Stipišić, sutkinja Visokog kaznenog suda Republike Hrvatske
 5. Sandra Kantolić, sutkinja Županijskog suda u Velikoj Gorici
 6. Jasna Zoretić Rendulić, sutkinja Općinskog kaznenog suda u Zagrebu
 7. Ivica Kropek, Ministarstvo unutarnjih poslova
 8. Anita Matijević, Ministarstvo unutarnjih poslova
 9. Sanja Bezbradica Jelavić, odvjetnica (Autonomna ženska kuća)
 10. Zvjezdana Kuprešak, odvjetnica (pravna savjetnica Savjetovališta udruge B.a.B.e.)
 11. Mirjana Kučer, Domine - organizacija za promicanje ženskih prava, izvršna koordinatorica
 12. Teuta Palčić, odvjetnica (Zaklada SOLIDARNA)
 13. Iva Čatipović, koordinatorica i savjetnica za pravna pitanja Udruge SOS Rijeka
 14. Una Zečević Šeparović, odvjetnica (Inicijativa „Spasi me“)
 15. Miren Špek, izvršni direktor Udruge za podršku žrtvama i svjedocima
 16. Anamaria Drožđan Kranjčec, voditeljica pravnog tima Ženske sobe i voditeljica Mreže podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela
 17. Ana Ergović Kuzmanović, voditeljica Odjela za organiziranje i pružanje podrške svjedocima i žrtvama, Županijski sud u Zagrebu
 18. Nikolina Milić, Ministarstvo pravosuđa i uprave
 19. Ana Kordej, Ministarstvo pravosuđa i uprave
 20. Nikica Hamer Vidmar,  Ministarstvo pravosuđa i uprave
 21. Marlena Jukić, Ministarstvo pravosuđa i uprave
 22. Mia Bičanić Šlogar, Ministarstvo pravosuđa i uprave 
Nacrt prijedloga Zakona o lobiranju

Predsjednik radne skupine:                      
Zamjenica predsjednika radne skupine:                                                           
Tajnik radne skupine:                                Sandra Tanasić Meglić, Ministarstvo pravosuđa i uprave
 


Članovi Radne skupine:

 • Lana Letilović, Ured predsjednika Vlade RH
 • Željka Mostečak,​ Državno odvjetništvo Republike Hrvatske
 • Gordana Tomić Palavršić, Državno odvjetništvo Republike Hrvatske
 • izv. prof. dr.sc. Anamarija Musa, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, izv.prof.dr.sc.Marta Dragičević Prtenjača, (zamjenica članice)
 • Maja Pokrovac, Hrvatsko društvo lobista
 • Natko Vlahović, Hrvatsko društvo lobista
 • Nataša Novaković, Povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa
 • Tončica Božić, Povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa
 • Ana Acinger, Hrvatska odvjetnička komora, Ines Brozović (zamjenica članice) 
 • Marija Hanževački, Nezavisni hrvatski sindikat
 • Sunčica Brnadić, Savez samostalnih sindikata Hrvatske
 • Dario Čorić, Hrvatska udruga poslodavaca, Milly Dolan (zamjenica člana) 
 • Iva Katić, Agencija za zaštitu osobnih podataka, Jurica Grlić (zamjenik članice) 
 • Iva Rašić Puš, Ured Povjerenika za informiranje 
 • Ivan Šabić, Centar društvenih inovacija
 • Marina Bolanča Radulović, Hrvatska udruga za odnose s javnošću 
 • Tamara Šurina, Ministarstvo pravosuđa i uprave 
 • Ivan Odeljan, Ministarstvo pravosuđa i uprave 
 • AnaMarija Barać, Ministarstvo pravosuđa i uprave 
 • Mario Ćupić, Ministarstvo pravosuđa i uprave 

 
Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti
Predsjednik radne skupine:
 
Zamjenica predsjednika radne skupine:                                                            Maja Vitaljić, ovlaštena za obavljanje poslova ravnatelja u Upravi za europske poslove, međunarodnu i pravosudnu suradnju i sprječavanje korupcije 
Tajnik radne skupine: Mario Čupić, Ministarstvo pravosuđa i uprave
 

Članovi Radne skupine:

 • Marin Mrčela, Vrhovni sud Republike Hrvatske
 • Željka Mostečak, Državno odvjetništvo Republike Hrvatske
 • izv. prof. dr.sc. Anamarija Musa, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • Dijana Kesonja, Ured Pučke pravobraniteljice
 • Jasminka Hum Kezele, Ured Pučke pravobraniteljice
 • Mirko Kučina, Ministarstvo unutarnjih poslova 
 • Slavka Malenica, Ministarstvo financija
 • Nikolina Bibić, Ministarstvo financija
 • Kristina Balenović, Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike
 • Miodrag Lesar, Državni inspektorat
 • Gordana Palajsa, Savez samostalnih sindikata
 • Branka Vučemilo Elezović, Hrvatska udruga poslodavaca
 • Nuša Žunec, Hrvatska udruga poslodavaca
 • Svjetlana Marijon, Udruga ZAMISLI
 • Tamara Mišerda, Ministarstvo pravosuđa i uprave
 • Sedina Dubravčić, Ministarstvo pravosuđa i uprave

 
Nacrt prijedloga Zakona o sprječavanju sukoba interesa
Predsjednik radne skupine: ministar pravosuđa i uprave dr.sc. Ivan Malenica
Zamjenica predsjednika radne skupine: Maja Vitaljić, ovlaštena za obavljanje poslova ravnatelja u Upravi za europske poslove, međunarodnu i pravosudnu suradnju i sprječavanje korupcije 

Članovi radne skupine: 
 • Nataša Novaković, Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa
 • Davorin Ivanjek, Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa
 • Izv.prof.dr.sc Anamarija Musa, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • Izv.prof.dr.sc. Frane Staničić, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • Izv.prof.dr.sc. Bosiljka Britvić Vetma, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu 
 • Sven Kološ, Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine
 • Igor Vulje, Agencija za zaštitu osobnih podataka
 • Anamarija Bralić Silić, Hrvatska zajednica županija
 • Ivan Zidarević, Europska civilna inicijativa Zagreb
 • Oriana Ivković Novokmet, GONG
 • Sonja Žerjav, Ured predsjednika Vlade RH
 • Tamara Mišerda, Ministarstvo pravosuđa i uprave
 • Ivan Odeljan, Ministarstvo pravosuđa i uprave
 • Krešimir Orešković, Ministarstvo pravosuđa i uprave
 • Dino Zorić, Ministarstvo pravosuđa i uprave
 • Robert Mišić, Ministarstvo pravosuđa i uprave
Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama
 • voditelj Radne skupine:                      Juro Martinović, državni tajnik
 • zamjenica voditelja Radne skupine:   Tamara Poljarević, Ministarstvo pravosuđa i uprave
 • tajnica Radne skupine:                       Ana Frangeš, Ministarstvo pravosuđa i uprave
 

Članovi Radne skupine:

 • predstavnici Povjerenika za informiranje:
  • dr.sc. Zoran Pičuljan, Povjerenik za informiranje, član
  • Jagoda Botički, članica
 • predstavnik akademske zajednice:
  • izv.prof.dr.sc. Anamarija Musa, Sveučilište u Zagrebu-Pravni fakultet, članica
 • predstavnici Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva:
  • Božo Zeba, član
  • Ana Jovičić, zamjenica člana
 • predstavnica Ureda za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske:
  • Sanja Pintal Gotal, pomoćnica ravnateljice, članica
 • predstavnici Agencije za zaštitu osobnih podataka:
  • Zdravko Vukić, ravnatelj, član
  • Iva Perin Tomičić, zamjenica člana
 • predstavnici Hrvatske odvjetničke komore:
  • Robert Travaš, član
  • Maroje Matana, zamjenik člana
 • predstavnik Hrvatske udruge poslodavaca:
  • Dario Ćorić, član
 • predstavnice Matice hrvatskih sindikata:
  • Ivana Šepak'Robić, članica
  • Mirela Bojić, zamjenica članice
 • predstavnica Nezavisnih hrvatskih sindikata:
  • Marija Dill Bračić, članica
 • predstavnici Saveza samostalnih sindikata Hrvatske
  • Sunčica Brnardić, članica
  • Darko Šeperić, zamjenik članice
 • predstavnica civilnog društva:
  • dr.sc. Davorka Budimir, predsjednica Transparency International Hrvatske, članica
 • predstavnici Ministarstva pravosuđa i uprave:
  • Tamara Poljarević, članica
  • Alena Marković, članica
  • Jadranka Jurinjak, članica