Nacionalno vijeće za praćenje provedbe strategije suzbijanja korupcije

Nacionalno vijeće za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije (u daljnjem tekstu: Nacionalno vijeće), u skladu s Odlukom o Nacionalnom vijeću za praćenje provedbe Nacionalnog programa suzbijanja korupcije (NN, br. 82/06) i Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o Nacionalnom vijeću za praćenje provedbe Nacionalnog programa suzbijanja korupcije (NN, br. 35/09.) koje je donio Hrvatski sabor u okviru svojih zadaća:

  • nadzire i prati provedbu Strategije suzbijanja korupcije, 
  • sustavno prati podatke o pojavama korupcije koje na njegov zahtjev dostavljaju tijela zadužena za provedbu Strategije suzbijanja korupcije, 
  • analizira izvješća nadležnih tijela o provedbi Strategije suzbijanja korupcije i akcijskih planova suzbijanja korupcije te ocjenjuje načine i rezultate provedbe, 
  • predlaže mjere za veću učinkovitost provedbe Strategije suzbijanja korupcije, 
  • potiče i usmjerava suradnju Hrvatskoga sabora te državnih i drugih tijela, kao i ostalih čimbenika zaduženih za provedbu Strategije suzbijanja korupcije, 
  • podnosi Hrvatskome saboru dvaput godišnje izvješće o svome radu.


Nacionalno vijeće čine zastupnici, predstavnici poslodavaca, predstavnici sindikata, predstavnici nevladinih udruga koje se bave problemom korupcije, predstavnici akademske zajednice, stručnjaci i predstavnici medija. Na redovnim sjednicama Nacionalnog vijeća razmatraju se izvješća nositelja provedbe Strategije suzbijanja korupcije prema Akcijskom planu za 2017. i 2018. godinu uz Strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. godine (NN, br. 60/17). Izvješća se prihvaćaju ili ne prihvaćaju, ocjenjuje se izvršenost mjera i da li je ista zadovoljavajuća, a članovi Nacionalnog vijeća u raspravama svojim primjedbama i sugestijama utječu na bolje izvršenje mjera za 2018. godinu. Vijeće održava i tematske sjednice (Korupcijski rizici u javnoj nabavi, Strategija i akcijski planovi suzbijanja korupcije u Hrvatskoj, Važnost slobode medija u  borbi s korupcijom, Korupcija i klijentelizam na lokalnoj razini – uzroci, mehanizmi i posljedice). 

(Izvor: https://sabor.hr/hr/izvjesce-o-radu-nacionalnog-vijeca-za-pracenje-provedbe-strategije-suzbijanja-korupcije-za-3)