Zaštita osobnih podataka

Slika /slike/banneri/GDPR.jpg
Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije obrađuje osobne podatke pojedinca (ispitanika) u skladu s važećim propisima kojima je regulirana zaštita osobnih podataka (Opća uredba o zaštiti podataka 2016/679).

Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije obrađuje osobne podatke ispitanika samo kada za to postoji jasno određena zakonska osnova - pravna obveza, suglasnost ispitanika ili u okviru obavljanja zadaće od javnog interesa ili izvršavanjem službenih ovlasti.
 

Podaci koje Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije prikuplja su:

 • podaci o zaposlenicima
 • evidencija prisustva zaposlenika
 • prikuplja i analizira podatke za prijem u državnu službu
 • evidentira zahtjeve i način rješavanja zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija
 • evidentira zahtjeve i odgovore na upite korisnika
 • evidentira posjetitelje službenih prostorija
 • snimke video nadzora
 • javno objavljuje dokumentaciju iz djelokruga
 

Primatelji osobnih podataka

Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije osobne podatke prosljeđivat će drugim primateljima isključivo na temelju zakonske obveze, odnosno opravdanog zahtjeva ovlaštenog javnog tijela.
 

Izjava o privatnosti

Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije obvezuje se štititi privatnost i sigurnost osobnih podataka korisnika ove web-stranice.

Prilikom posjeta našim web-stranicama, vaši osobni podaci (ime, prezime, kontakt podaci) neće se prikupljati, osim u slučaju da ih dobrovoljno pošaljete putem online obrazaca u točno određenu svrhu.

Svi osobni podaci koriste se isključivo u svrhu radi koje su prikupljeni (uspostave kontakta i pružanja zatražene usluge te statistike), za koje je dana privola samim slanjem obrazaca.

Svi podaci se brišu nakon prestanka svrhe za koju su prikupljeni, a najkasnije po isteku svih zakonskih obveza povezanih s čuvanjem osobnih podataka.
 

Prava ispitanika

Ovisno o svrsi obrade osobnih podataka, ispitanici imaju sljedeća prava sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka:
 • pravo na pristup osobnim podacima
 • ispravak osobnih podataka
 • brisanje osobnih podataka koji nemaju potrebu za trajnom pohranom, u skladu sa zakonskim osnovama
 • ograničenje obrade osobnih podataka, u skladu sa zakonskim osnovama
 • pravo podnošenja prigovora nadzornom tijelu (Agencija za zaštitu osobnih podataka).


Kontakt za zaštitu osobnih podataka

Zahtjevi, pritužbe ili upiti koji se odnose na obradu i zaštitu osobnih podatka  mogu se  uputiti na adresu elektroničke pošte zastitaosobnihpodataka@pravosudje.hr i zastita-podataka@uprava.hr

Sukladno važećim zakonskim propisima kojima je regulirana zaštita osobnih podataka svaki zahtjev/upit bit će riješen što je prije moguće, a najkasnije u roku od 30 dana od zaprimanja.
Prilikom kontakta i postavljanja navedenih zahtjeva uložit ćemo razumne napore da potvrdimo vaš identitet i spriječimo neautoriziranu obradu osobnih podataka.
 

Kontakt službenika za zaštitu osobnih podataka:

ili
 • putem pošte: Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, Ulica grada Vukovara 49, 10 000 Zagreb