Održan Okrugli stol na temu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama

  • Slika /slike/JAVNO SAVJETOVANJE/IMG_9374.JPG
  • Slika
  • Slika

U srijedu 14. siječnja 2015. godine u Ministarstvu pravosuđa održan je Okrugli stol na temu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama, s naglaskom na osnivanje, obnovu i preoblikovanje zemljišnih knjiga. 

Okrugli stol otvorila je pomoćnica ministra Renata Duka ističući kako je jedan od zasigurno temeljnih problema neusklađenost zemljišnoknjižnog, katastarskog i stvarnog stanja. IPA projektom „Pojedinačno preoblikovanje i digitalna arhiva zemljišnih knjiga“ provedena je analiza temeljem koje je zaključeno kako je 27% podataka u zemljišnim knjigama i katastrima potpuno usklađeno, 61,7% djelomično usklađeno, dok je 11,3% potpuno neusklađeno.

Pored navedenog, u Republici Hrvatskoj postoje 3,253 katastarske općine, od čega njih 176 čak ni nema zemljišne knjige. Jedna od mjera, koja bi zasigurno pomogla pri promjeni trenutnoga stanja, provođenje je postupka elektroničkog usklađivanja zemljišnih knjiga jer bi se na taj način spriječilo razmimoilaženje podataka, a postignulo bi se usklađivanje evidencije i stvarnog stanja na terenu.

„Tema ovog Okruglog stola je da i vi nama iznesete svoja mišljenja i prijedloge, da zajedno donesemo rješenja“ izjavila je pomoćnica ministra Renata Duka prisutnima te tako otvorila diskusiju o ranije spomenutim problemima. Uređeno zemljišnoknjižno stanje temelj je pravne sigurnosti u prometu nekretninama. Imovinsko pravni odnosi i zemljišne knjige iznimno su bitne za strane investitore pa je tako jedan od prioriteta da one što skorije budu riješene.

Novim izmjenama i dopunama postojećega Zakona o zemljišnim knjigama trebala bi se riješiti goruća pitanja te nedostaci postojećeg sustava. „Odredimo prioritete i krenimo s postupkom obnove tamo gdje je goruće. Trenutno imamo dvije baze podataka za zemljišne knjige, uskladimo ih tako da postoji samo jedna baza“ završno je spomenula pomoćnica ministra Renata Duka.

Osim predstavnika Ministarstva pravosuđa, sastanku su prisustvovali predstavnici Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, Državnog odvjetništva RH, Vrhovnog suda RH, Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom, Porezne uprave, Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatske odvjetničke komore, Hrvatske javnobilježničke komore, Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije, Udruge gradova, Udruge općina i Hrvatske udruge poslodavaca. Pisane vijesti | Konferencije i okrugli stolovi