Održan Okrugli stol na temu novog Stečajnog zakona

Slika /slike/10_studenoga 2014 godine.JPG

Okrugli stol – savjetovanje s javnošću na temu Prijedloga nacrta Stečajnog zakona održan je u ponedjeljak 10. studenoga 2014. godine u Ministarstvu pravosuđa.

Prijedlog nacrta Stečajnog zakona sudionicima Okruglog stola predstavio je ministar pravosuđa Orsat Miljenić istaknuvši važnost unaprjeđenja hrvatskog insolvencijskog prava u skladu s Preporukama Europske komisije o novom pristupu stečaju i insolventnosti i izazovima koje je pred nas stavila teška gospodarska situacija u zemlji.
 
Cilj donošenja novog zakona je odvratiti pažnju od likvidacije i preusmjeriti je na poticanje održivih poduzetnika na restrukturiranje u ranoj fazi kako bi se spriječila insolventnost i omogućio nastavak poslovanja. Svima koji su zapali u financijske teškoće potrebno je omogućiti restrukturiranje financijskih obveza te postizanje nagodbe s vjerovnicima, a što će se ubuduće činiti pod okriljem suda.
Obzirom na probleme koji su se pokazali u dosadašnjim „predstečajnim nagodbama“ FINA bi u predstečajnim postupcima predstavljala neka vrstu asistenta sudu, s dužnostima rasterećenja sudova obavljanja tzv. „tehničkih poslova“.
 
Istaknuo je važnost transparentnog izbora stečajnih upravitelja koji bi bili birani automatskom dodjelom odnosno, nasumičnim izborom. Takva dodjela umanjila bi percepciju javnosti o mogućim zloupotrebama, ali bi se time i omogućilo svim stečajnim upraviteljima s liste stečajnih upravitelja da budu imenovani u postupku pred sudom.
Radi jačanja transparentnosti stečajnih postupaka predlaže se i objava popisa svih stečajnih upravitelja, postupaka u kojima su sudjelovali, način njihovog izbora i drugih podataka iz kojih će bi razvidni podaci o njihovom dosadašnjem radu i angažiranosti.
 
Ministar je sudionicima Okruglog stola naglasio da prijedlog novog Stečajnog zakona sadržava i odredbe prema kojima se sva pismena koja se moraju javno objaviti objavljuju putem internetske stranica e-Oglasna ploča sudova. Na internetskoj stranici e-Oglasna ploča objavljivat će se pismena za koja će biti propisana objava u vidu javnog priopćenja, ali i ostala pismena za koje je propisana objava putem oglasne ploče suda. Na taj način postignut je cilj smanjena troškova i pojednostavnjenja samog postupka.
 
Zaključno je ministar pravosuđa istaknuo kako će predložena zakonska rješenja dodatno  ubrzati stečajni postupak te će subjektima nad kojima bude otvoren predstečajni postupak biti povećane šanse za nastavkom poslovanja bez "ulaska" u stečajni postupak.
 
Nakon uvodnog izlaganja uslijedila je rasprava u koju se uključila većina sudionika. Tako su se za riječ, između ostalih, javili predsjednik Hrvatske udruge stečajnih upravitelja Ivan Rude,  profesorica Pravnog fakulteta u Zagrebu prof.dr.sc. Jasnica Garašić, sudac Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske Željko Šimić, sudac Trgovačkog suda u Zagrebu Nino Radić, predstavnik Hrvatske odvjetničke komore Mićo Ljubenko.
 
Većina govornika izrazila je pohvale na prijedlog novog Stečajnog zakona te istakla važnost nastavka međusobne suradnje i dijaloga. Ministar pravosuđa pozvao je sve zainteresirane da predlože i navedu odredbe za koje smatraju da bi se mogle poboljšati, kao i općenito svoja razmišljanja i eventualno drugačije ideje o pojedinim institutima koji su bili predmetnom današnje rasprave.


Pisane vijesti | Konferencije i okrugli stolovi