Uručena Uvjerenja o stručnoj osposobljenosti za zanimanje keramičara

Slika /slike/Zatvorski sustav/Kaznionica u Glini/Glina_19 03 2019.JPG

Pomoćnica ministra pravosuđa Jana Špero je uručila 19. ožujka 2019. godine Uvjerenja o stručnoj osposobljenosti za zanimanje keramičar u Kaznionici u Glini.

Podjelom Uvjerenja o stručnoj osposobljenosti za zanimanje keramičar završio je projekt „Re-Start“ koji je provodila Udruga za kreativni socijalni rad u partnerstvu sa Obrtničkim učilištem.
Kroz projekt „Re-Start“ osposobljeno je 15 zatvorenika za zanimanje keramičar. S grupom podrške osnaženi su  zatvorenici- polaznici osposbljavanja za zanimanje keramičar za prilagodbu za život na slobodi.
Projekt je financiran kroz Javni Natječaj za financiranje projekata/programa udruga usmjerenih pružanju potpore provođenju pojedinačnog programa izvršavanja kazne zatvora/odgojne mjere.