Javni natječaj

 •  referent - NN 79/2024 od 3. srpnja 2024. (pdf)
  • OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA, PODACI O PLAĆI, SADRŽAJ I NAČIN TESTIRANJA TE PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE (.pdf)
 
 • viši savjetnik - NN 77/2024 od 28. lipnja 2024. (pdf).
  • OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA, PODACI O PLAĆI, SADRŽAJ I NAČIN TESTIRANJA TE PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE (.pdf)
           
 • Muzač - NN 138/2023 od 17. studenoga 2023. (.pdf)​
  • OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA, PODACI O PLAĆI, SADRŽAJ I NAČIN TESTIRANJA TE PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE (.pdf)
  • obustava
                 
Strukovni učitelj – skladištar gotovih proizvoda, sirovina i goriva (m/ž)
Datum:
08.12.2023.
Datum objave u NN:
08.12.2023.
Naziv:
Strukovni učitelj - skladištar gotovih proizvoda, sirovina i goriva (m/ž)
Stručni uvjeti:
 • srednja stručna sprema ekonomske, trgovačke ili pedagoške struke ili gimnazija
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni ispit
 • poznavanje rada na računalu
Broj izvršitelja:
1
Opis poslova:
Link na dokument:
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama.
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom na adresu:
 
Ministarstvo pravosuđa i uprave, Uprava za zatvorski sustav i probaciju, Kaznionica u Valturi, 52100 Pula, Valtursko polje 211, s naznakom: »Javni natječaj za radno mjesto (naziv radnog mjesta)«.

 
Testiranje:                                
Datum objave poziva:  
Poziv na testiranje:  
 
Obustava ili poništenje  
Odluka o obustavi:                 
   
Rješenje o izboru kandidata:               rješenje o prijmu