voditelj pododsjeka – II. vrste - Zatvor u Zadru - ponovljeni natječaj

Datum:             19.04.2024.
Datum objave u NN:
19.04.2024.
Ustrojstvena jedinica:

UPRAVA ZA ZATVORSKI SUSTAV I PROBACIJU
ZATVOR U ZADRU
Odjel upravnih poslova
Pododsjek financijsko-knjigovodstvenih poslova

Naziv:
voditelj pododsjeka - II. vrste
Stručni uvjeti:
  • razina 6. sv ili 6. st HKO-a ekonomske struke
  • najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
  • poznavanje rada na računalu
  • položen državni ispit
Opis poslova:
Broj izvršitelja:
1
Link na dokument:
Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je 8 dana od objave u Narodnim novinama.
 
Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pravosuđa i uprave, Zagreb, Ulica grada Vukovara 49, s naznakom: „Za javni natječaj“.
 
 
Prijavni obrazac

 
Testiranje:               Poziv na testiranje  
Datum objave poziva: 07.06.2024.  
Poziv na razgovor (intervju):                  
 
Obustava ili poništenje:                    
Datum objave:  
Datum objave u NN:  
Rješenje o prijmu:            rješenje o prijmu