Oglasi - neodređeno vrijeme

   
  • Namještenik IV. vrste - spremačica -1 izvršitelj/ica NN 7/2024 od 17. siječnja 2024. (pdf) (doc)
  • ispravak oglasa - NN 9/2024 od 24. siječnja 2024. (pdf) (doc)
    • opis poslova, podaci o plaći, sadržaju i načinu testiranja, pravni izvori (pdf) (doc)
    • odluka o obustavi (pdf)
stručni referent - za obračun plaća službenika i naknada za rad zatvorenika
Datum objave:
02.02.2024.
Datum objave -
Ministarstvo uprave:
02.02.2024.
Ustrojstvena jedinica:
Uprava za zatvorski sustav i probaciju, Kaznionica u Valturi
ODJEL FINANCIJSKO-KNJIGOVODSTVENIH POSLOVA
Stručni uvjeti:
  • srednja stručna sprema ekonomske struke,
  • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
  • položen državni ispit
  • poznavanje rada na računalu
Broj izvršitelja:
1
Opis poslova:
Link na dokument:
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama.
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom na adresu:
 
Ministarstvo pravosuđa i uprave, Uprava za zatvorski sustav i probaciju, Kaznionica u Valturi, 52100 Pula, Valtursko polje 211, s naznakom: »Javni natječaj za radno mjesto (naziv radnog mjesta)«. 
 
Testiranje:                                 obavijest o testiranju
Datum objave:
 
Poziv na razgovor:
 
Obustava ili poništenje Odluka o obustavi (.doc)
Datum objave:
26.06.2024.
Rješenje o prijmu: