Međuresorni trening Mreže podrške za žrtve i svjedoke kaznenih djela

  • Slika /slike/Podrška žrtvama i svjedocima/2023/12 10. 2023/Slika 2.jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika

Članice Mreže podrške za žrtve i svjedoke kaznenih djela organizirale su  12. i 13. listopada 2023. godine međuresorni trening  u Svetom Martinu na Muri.

Na međuresornom treningu govorilo se o temama: imovinsko-pravni delikti, govor mržnje na društvenim mrežama, psihijatrijska vještačenja u kaznenom postupku i prekršajima obiteljskog nasilja, svrha i trajanje sigurnosnih mjera, predrasude prema žrtvama KD-a i prisilna kontrola (coercive  control i gaslighting), prepoznavanje signala femicida, sagorijevanje i traumatizacija profesionalaca koji rade sa  žrtvama KD-a.

Na treningu je sudjelovalo preko 70 sudionika predstavnika sudova, državnog odvjetništva, policije, Ministarstva pravosuđa i uprave, centara za socijalnu skrb i organizacija civilnog društva s područja Koprivničko-križevačke, Brodsko-posavske, Virovitičko-podravske, Krapinsko-zagorske, Varaždinske, Međimurske, Požeško-slavonske, Bjelovarsko-bilogorske, Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske, Sisačko-moslavačke, Karlovačke i Ličko-senjske županije.

Ministarstvo pravosuđa i uprave u svrhu širenja sustava podrške žrtvama i svjedocima i osiguranja podrške građanima na području cijele Republike Hrvatske financira aktivnosti partnerske mreže organizacija za podršku i pomoć žrtvama i svjedocima u županijama u kojima nisu osnovani odjeli za podršku žrtvama i svjedocima te financira rad Mreže podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela koja djeluje od 2017. godine.

Članice partnerske mreže koje su organizirale međuresorni trening su Informativno-pravni centar iz Slavonskog Broda, Udruga za podršku žrtvama i svjedocima, Udruga „HERA“ Križevci-za zaštitu i promicanje ljudskih prava, Centar za podršku i razvoj civilnog društva „DELFIN“, S.O.S. Virovitica- savjetovanje, osnaživanje, suradnja, CESI - SOS telefon i savjetovalište za žene žrtve nasilja i Ženska grupa Karlovac-„Korak“.