Kontakti

Sukladno statusnim promjenama definiranim člankom 35. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave („Narodne novine“, broj 85/20) od 22. srpnja 2020. godine započelo je s radom Ministarstvo pravosuđa i uprave.


Ministarstvo pravosuđa i uprave

Adresa:

Ulica grada Vukovara 49, 10 000 Zagreb
 

Telefonska centrala:

01 371 40 00

Adresa:

Maksimirska 63, 10 000 Zagreb


Telefonska centrala:

01  235 75 55 za:
  • Upravu za politički sustav i opću upravu
  • Upravu za ljudska prava, nacionalne manjine i etiku
  • Upravu za pravosudnu i upravnu inspekciju
  • Samostalni sektor za unutarnju reviziju

 

S obzirom na različite lokacije ustrojstvenih jedinica Ministarstva molimo da poštu koja se tiče djelokruga organizacije pravosuđa, građanskog, trgovačkog, upravnog i kaznenog prava, europske poslove, međunarodnu i pravosudnu suradnju i sprječavanje korupcije, službenički sustav, zatvorski sustav i probaciju, strateški razvoj i projekte, digitalizaciju pravosuđa i javne uprave te javnu nabavu dostavljate na adresu Ulica grada Vukovara 49, Zagreb, a poštu koja se odnosi na djelokrug političkog sustava i opće uprave, ljudska prava, nacionalne manjine i etiku, pravosudnu i upravnu inspekciju i unutarnju reviziju na adresu Maksimirska 63, Zagreb.

Upiti građana:

Nakon što zaprimimo Vaše pitanje proslijedit ćemo ga u stručnu službu Ministarstva koja će na njega odgovoriti.
 

Upiti predstavnika medija:

 

Upiti vezani za državne ispite

Upite vezane za prijavu, datum održavanja, odgodu, dostavu svjedodžbe, uvjeti za polaganje itd. šaljite putem adrese e-pošte:


Upiti vezani za stručne ispite u pravosuđu (pravosudni ispiti, javnobilježnički ispiti, ispiti za stečajne upravitelje, ispiti za povjerenike, ispiti za ovlaštene zemljišnoknjižne referente)

Upite vezane za prijavu, datum održavanja, odgodu, dostavu svjedodžbe, uvjete za polaganje itd. šaljite putem adrese e-pošte:


Pomoć za uslugu e-Novorođenče:


Državna (javna) uprava u postupcima ostvarivanja prava građana mora se odnositi prema korisnicima svojih usluga  profesionalno, nepristrano i ljubazno, stoga nas možete kontaktirati na sljedeće adrese elektroničke pošte:


Kontakt podaci Službeničkog suda u Zagrebu:

 

Potvrde iz Prekršajne evidencije

Molimo da sve zahtjeve za izdavanje potvrda iz Prekršajne evidencije šaljete na:Uvjerenja iz kaznene evidencije

Molimo da sve zahtjeve za izdavanje uvjerenja iz kaznene evidencije šaljete na:


Rješenja o rehabilitaciji i brisanja iz kaznene evidencije

Zahtjeve za donošenjem rješenja o rehabilitaciji i upite vezano za brisanje iz kaznene evidencije možete slati na:


Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne uprave, sudova i drugih pravosudnih tijela:


Popis brojčanih oznaka javnopravnih tijela Gdje se nalazimo:


Prikaz veće karte  

 

Pučka pravobraniteljica:

Ukoliko smatrate da je neko tijelo državne uprave kao i druga tijela s javnim ovlastima, povrijedilo vaša ljudska prava, možete se obratiti pučkoj pravobraniteljici na sljedeće adrese:
 


Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom


Pravobraniteljica za djecu


Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova