Samostalni sektor za nabavu

načelnik: Ivan Miljak

tel.: 01 3714-686
fax: 01 3714-699
e-mail: nabava@mpudt.hr 
 

Služba za provedbu postupaka nabave

voditeljica: Milica Tomašić-Cahun
tel.: 01 3714-617

Odjel za provedbu postupaka nabave financiranih iz državnog proračuna

voditelj: 
tel.: 
 

Odjel za provedbu postupaka nabave financiranih iz EU i ostalih izvora

voditeljica: 
tel.: 
 

Služba za planiranje i praćenje postupaka nabave

voditeljica: Jadranka Ćevid
tel.: 01 3714-614