Uprava za politički sustav i opću upravu

Krešimir Orešković, p.o. ravnatelj

tel:  01 2357 671
fax: 01 2357 600
e-mail: politickisustav.uprava@mpudt.hr
Sektor za politički sustav i državnu upravu
načelnik: Krešimir Orešković
tel.: 01 2357-650
 

Služba za politički i izborni sustav

voditelj: Dino Zorić
tel.: 01 2357-681
 

Služba za sustav i nadzor državne uprave

voditelj: dr. sc. Josip Vučković
tel.: 01 2357-648
 
Sektor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu
načelnica: Katarina Serdar 
tel.: 01 2357-536

 

Služba za decentralizaciju i teritorijalni ustroj

voditelj: Luka Krneta
tel.: 01 23 57 505
 

Služba za nadzor lokalne i područne (regionalne) samouprave

voditeljica: Željka Tropina
tel.: 01 2357-535
Sektor za građanska stanja i modernizaciju upravnog postupanja
načelnica: Terezija Marić
tel: 01 2357-534
 

Služba za državne matice

voditeljica: Marijana Smiljanić
tel.: 01 2357-666
 

Služba za registar birača

voditeljica: Gordana Vidaković
tel.:​ 01 2357-687
 

Služba za upravna postupanja

voditeljica: 
tel.: 
Sektor za neprofitne pravne osobe
načelnica: Alena Marković
tel.: 01 2357-564

 

Služba za udruge i zaklade

voditeljica: Kristina Bosnić
tel.: 01 2357-513
 

Služba za političke stranke i vjerske zajednice

voditeljica: Ivana Grošinić
tel.: 01 2357-571