Uprava za pravosudnu i upravnu inspekciju

mr. sc. Daniela Petričević Golojuh, ravnateljica

 
 • Marijana Županec
tel.:01 2357-634, 2357-616


e-mail: pravosudnainspekcija@mpudt.hr 
            upravnainspekcija@mpudt.hr


 
Sektor pravosudne inspekcije
načelnica: Dijana Tomašegović Nikolić
tel.: 01 2357 585

 

Služba za nadzor sudske i državnoodvjetničke uprave i predstavke i pritužbe

voditeljica: Antonella Sangaleti
tel.: 01 2357 566
 

Služba za nadzor nad materijalnim i financijskim poslovanjem pravosudnih tijela

voditelj:
tel.:
Sektor upravne inspekcije
načelnica: Branka Pavičić
tel:  01 2357 620
       01 2357 616
 

Služba za inspekciju državne uprave


tel:  01 2357 553
       01 2357 616
 

Služba za inspekciju lokalne i područne (regionalne) samouprave

voditeljica: Neda Štulec Kramarić
tel:  01 2357 621
       01 2357 616
 

Upravni inspektori-samostalni izvršitelji s mjestom rada na području županija:

 
 • u Rijeci:
tel.:051 354 337
      051 354 376
 
 • u Osijeku:
tel.: 031 221 743
 
 • u Splitu:
tel.: 021/450-480
       021/450-490
 
 • u Dubrovniku:
tel.: 020 351 075
 
 • u Zadru:
tel.: 023 7887 588
 • u Puli:
tel.: 052 371 235
 
 • u Gospiću
tel.:  053 560 567
 
 • u Karlovcu:
tel.: 047 666 226
 
 • u Krapini:
tel.: 049/329-204
 
 • u Koprivnici:
tel.: 048 658 170
 
 • u Bjelovaru:
tel.: 043 278 127
 
 • u Virovitici:
tel.: 033 743 102
 
 • u Požegi:
tel.: 034 290 103
 
 • u Slavonskom Brodu:
tel.: 035 216 481
 
 • u Sisku (privremeno u Kutini, tel: 044 500 105):
tel.: 044 500 047
 
 • u Šibeniku:
tel.: 022 460 753
 
 • u Čakovcu:
tel.: 040 374 189
 
 • u Varaždinu:
tel.: 042 350 144
 
 • Vezano uz područje rada upravnog inspektora-samostalnog izvršitelja u Vukovaru trenutni kontakt tel: 01 2357 621; 01 2357 616