Informacije o radu sa strankama


 • Prijam pismena

Uredovno vrijeme prijemne pisarnice
 • radnim danom od 09.00 do 15.00 sati

 • Isplata naknade zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku

Informacije vezane uz zahtjeve za isplatu naknade možete dobiti
 • utorkom od 8.30 do 11.30 sati na broju telefona 01 3714-000

Dodatne informacije možete pronaći u tekstu Suđenje u razumnom roku

 • Isplata pogrešno ili više uplaćenih sredstava od sudskih pristojbi, novčanih kazni i troškova postupka

Informacije vezane uz zahtjeve za isplatu pogrešno ili više uplaćenih sredstava možete dobiti
 • utorkom od 8.30 sati do 11.30 sati na broju telefona 01 3714-000
 • putem e-mail adrese: povrati@mpudt.hr
 
Dodatne informacije možete pronaći u tekstu Isplata pogrešno ili više uplaćenih sredstava od sudskih pristojbi, novčanih kazni i troškova postupka

 • Uprava za organizaciju pravosuđa

Informacije vezane uz predmete iz nadležnosti Uprave možete dobiti

 • četvrtkom od 9.00 do 15.00 sati, osobnim dolaskom (koji je prethodno najavljen na broj telefona 01/3714-000) ili na broju telefona 01/3714-000​

 • Izdavanje uvjerenja iz Očevidnika o osobama lišenim prava na roditeljsku skrb

Informacije u vezi s izdavanjem uvjerenja možete dobiti na broju telefona
 • radnim danom na broju telefona 01 3714-388

Uredovno vrijeme za izdavanje uvjerenja
 • radni dan od 9.00 do 13.00 sati

 • Provedba stručnih ispita iz područja pravosuđa
  (pravosudni ispiti, javnobilježnički ispiti, ispiti za stečajne upravitelje, ispiti za povjerenike, ispiti za ovlaštene zemljišnoknjižne referente)

Informacije u vezi s provedbom stručnih ispita u pravosuđu možete dobiti

 • Izdavanje potvrda iz kaznene evidencije

Ministarstvo pravosuđa i uprave podatke iz kaznene evidencije izdaje fizičkoj ili pravnoj osobi samo ako ta osoba dokaže da su joj isti potrebni radi ostvarivanja prava u stranoj državi te isključivo na hrvatskom jeziku.

Informacije vezane uz izdavanje potvrda za ostvarivanje prava u inozemstvu možete dobiti
 • radnim danom od 09.00 do 13.00 sati na brojeve telefona: 01 3714-213 i 01 3714-212
 • putem e-mail adrese: kaznena.evidencija@mpudt.hr

Zahtjeve za izdavanje uvjerenja iz kaznene evidencije možete slati na:

Prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje potvrde iz kaznene evidencije za ostvarenje nekog od prava u inozemstvu ili međunarodnoj organizaciji, upravne pristojbe ne naplaćuju.

Dodatne informacije možete pronaći u tekstu Potvrde za ostvarenje prava u inozemstvu

 • Izdavanje potvrda iz prekršajne evidencije

Ministarstvo pravosuđa i uprave podatke iz prekršajne evidencije izdaje fizičkoj ili pravnoj osobi samo ako ta osoba dokaže da su joj isti potrebni radi ostvarivanja prava u stranoj državi te isključivo na hrvatskom jeziku.
 
Informacije vezane uz izdavanje potvrda za ostvarivanje prava u inozemstvu možete dobiti
 • radnim danom od 09.00 do 13.00 sati na brojeve telefona: 01 3714-250, 01 3714-260, 01 3714-257, 01 3714-258, 01 3714-253, 01 3714-254 i 01 3714-262
 • putem e-mail adrese: prekrsajna.evidencija@mpudt.hr

Zahtjeve za izdavanje uvjerenja iz prekršajne evidencije možete slati na:
 
Prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje potvrde iz prekršajne evidencije za ostvarenje nekog od prava u inozemstvu ili međunarodnoj organizaciji, upravne pristojbe ne naplaćuju.

Dodatne informacije možete pronaći u tekstu Potvrde za ostvarenje prava u inozemstvu

 • Kaznena evidencija/ brisanje podataka iz kaznene evidencije-rehabilitacija

Informacije za građane vezane uz predmete iz nadležnosti Odjela za kaznene evidencije možete dobiti
 • ponedjeljkom i srijedom od 9.00 do 11.00 sati na broju telefona: 01 3714-209 i 01 3714-555
 • putem e-mail adrese: rehabilitacija@mpudt.hr

Zahtjeve za donošenjem rješenja o rehabilitaciji možete slati na:
 
Dodatne informacije možete pronaći u tekstu Rješenje o rehabilitaciji

 • Prekršajna evidencija/ brisanje podataka iz prekršajne evidencije - Registar neplaćenih kazni

Informacije za građane vezane uz Registar neplaćenih kazni iz nadležnosti Odjela za prekršajne evidencije možete dobiti

Dodatne informacije možete pronaći u tekstu Registar neplaćenih kazni

 • Molba za pomilovanje

Informacije u vezi postupka pomilovanja možete dobiti
 • utorkom i četvrtkom od 9.00 do 11.00 sati na brojevima telefona: 01 3714-273, 01 3714-201, 01 3714-245 i 01 3714-357

Dodatne informacije možete pronaći u tekstu Molba za pomilovanje

 • Uprava za građansko, trgovačko i upravno pravo

Informacije vezane uz predmete iz nadležnosti Uprave možete dobiti
 • srijedom od 9.00 do 15.00 sati, osobnim dolaskom ili na broju telefona: 01 3714-000

 • ​Ovjera stranih i domaćih javnih isprava (apostille)

Za korištenje stranih ili domaćih javnih isprava za uporabu u Republici Hrvatskoj ili za uporabu u inozemstvu potrebno je provesti postupak njihove legalizacije ili nadovjere.
 
Uredovno vrijeme ovjere dokumenata u Ministarstvu pravosuđa i uprave
 • od ponedjeljka do četvrtka od 9.00 do 11.00 sati te od 13.00 do 15.00 sati
 • petkom od 9.00 do 12.00 sati

Dodatne informacije možete pronaći u tekstu Ovjera stranih i domaćih javnih isprava

 • Europski poslovi, međunarodna i pravosudna suradnja

Odgovori na telefonske upite za stranke, odvjetnike i javne bilježnike:
 • utorkom od 9.00 do 13.00 sati na broju telefona 01 3714-000

Odgovori na telefonske upite za pravosudna tijela: 
 • svakim radnim danom na broju telefona 01 3714-000

 • Radna prava službenika zatvorskog sustava

Informacije vezane iz područja radnih prava službenika zatvorskog sustava možete dobiti
 • radnim danom na broju telefona 01 3714-111

 • Izvršavanje kazne zatvora i tretman zatvorenika

Informacije možete dobiti
 • radnim danom na broju telefona 01 3714-105

 • Prava zatvorenika

Informacije možete dobiti
 • radnim danom na broju telefona 01 3714-118