Isplata pogrešno ili više uplaćenih sredstava od sudskih pristojbi, novčanih kazni i troškova postupka

Zahtjev za isplatu pogrešno ili više uplaćenih sredstava od sudskih pristojbi, novčanih kazni i troškova postupka podnosi se u sudu ili pravosudnom tijelu na čiji račun korisnika proračuna (RKP) su sredstva uplaćena, a zahtjevu je potrebno priložiti:
 
  • uplatnicu ili ispis banke ili Financijske agencije s vidljivim modelom i pozivom na broj uplate više plaćene sudske pristojbe, novčane kazne ili troškova postupka
  • IBAN računa podnositelja zahtjeva za povrat na koji treba isplatiti sredstva
  • OIB podnositelja zahtjeva.

Sud ili drugo pravosudno tijelo donijeti će očitovanje o osnovanosti zahtjeva te ga zajedno s potrebnom dokumentacijom dostaviti Ministarstvu pravosuđa i uprave radi donošenja rješenja o povratu sredstava.