O zatvoru

Zatvor u Karlovcu smješten je u staroj jezgri, u gradskoj četvrti „Zvijezda“ , u povijesnoj  zgradi imena „grad Zagreb“  koja je izgrađena 1840. godine na uglu ulice Jurja Križanića i ulice Jurja Haulika.

Zgrada je u vlasništvu  Republike Hrvatske, a od 1962. godine rješenjem Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture cijela je povijesna „Zvijezda“  a time i zgrada Zatvora u Karlovcu, proglašena spomenikom kulture i nikakvi građevinski zahvati na zgradi nisu dozvoljeni bez odobrenja  nadležnoga Konzervatorskog odjela.