O zatvoru

Prema stupnju sigurnosti i ograničenju slobode kretanja zatvorenika zatvor je zatvorenog tipa, koji u svom sastavu ima zatvoreni, poluotvoreni i otvoreni odjel.
 
Zatvor u Gospiću svoju djelatnost obavlja na tri lokacije:
  • u ulici Senjskih žrtava 15,
  • Nikole Šubića Zrinskog bb 
  • Ljubovo bb