Upravitelj

 • Želimir Franjić, diplomirani defektolog - socijalni pedagog


Životopis

 • rođen 25. kolovoza 1966. godine
 • oženjen, otac dvoje djece


Obrazovanje

 • 1997. diplomirao na Fakultetu za defektologiju u Zagrebu, smjer socijalna pedagogija na temi
           „Pojačana briga i nadzor - prikaz slučaja“
 • 1986. - Fakultet prometnih znanosti u Zagrebu,VI stupanj, cestovni smjer - apsolvent
 • 1983. - 1985. srednja škola „Poljoprivredno šumarski školski centar Vinkovci“ , smjer
                         ratarstvo
 • 1981. - 1983. srednja škola Centar za usmjereno obrazovanje „Matija Antun Reljković“
                        Vinkovci
 • 1980. završio osnovnu školu u Vrbanji


Dodatno obrazovanje i vještine  

 • 2017.  izobrazba „Rad sa zatvorenicima s višegodišnjim kaznama zatvora“
 • 2008. - ART trener (Agression Replacement Training - Trening Zamjene Agresije)
 • 2006. i 2008. izobrazba “Skupni rad sa zatvorenicima i maloljetnicima u zatvorskom sustavu“
 • 2004./2005. izobrazba „Tretman zatvorenika nasilničkog ponašanja“
 • 2004. tečaj za Povjerenika za zaštitni nadzor i Rad za opće dobro na slobodi
 • 2004. položen državni stručni ispit


Radno iskustvo  

 • 2021. -           upravitelj Odgojnog zavoda u Turopolju
 • 2018. - 2021. pomoćnik upravitelja Kaznionice u Lipovici - Popovači
 • 2017. - 2018. voditelj Odjela tretmana Kaznionice u Lipovici - Popovači
 • 2008. - 2017. viši stručni savjetnik za tretman u Odjelu tretmana Kaznionice u Lipovici -  
                         Popovači
 • 2003. - 2008. stručni suradnik za tretman u Odjelu tretmana Kaznionice u Lipovici -
                         Popovači
 • 2001. - 2003. tvrtka za trgovinu i distribuciju, Zagreb
 • 1997. - 1998. odgojitelj u Dječjem domu u Zagrebu, intenzivni odgojni tretman
                        djece s poremećajima u ponašanju
 • 1987. - 1997. tvrtka za grafičku tehnologiju, Zagreb


Stručno iskustvo  

 • 2022. predavač na Temeljnom tečaju za službenike odjela osiguranja u kaznionicama i zatvorima
   
 • 2021. predavač u izobrazbi „Komunikacija sa zatvorenicima prilikom obavljanja radnih
            zadataka“ za službenike zatvorskog sustava
 • 2016. član Povjerenstva za inspekcijski nadzor Uprave za zatvorski sustav
 • 2015. koautor i provoditelj projekta „Počinitelji uz žrtve - zajedno za sigurniji promet“
 • 2015. koautor preventivnog programa „Vozač - čimbenik sigurnosti u prometu“ u zatvorskom
               sustavu te koautor Priručnika i predavač za voditelje istog programa
 • 2014.    autor  Priručnika za voditelje posebnog programa „Tretman zatvorenika s kaznenim
               djelom iz prometa“  u zatvorskom sustavu
 • 2011. -  supervizor posebnog programa u koji su uključeni zatvorenici s kaznenim djelom iz
               prometa u kaznionicama i zatvorima
 • 2010. - 2014. u suradnji s Udrugom obitelji osoba stradalih u prometu suorganizator i voditelj   
               zajedničkih radionica počinitelja i žrtava u srednjim školama u RH
 • 2005. - autor i voditelj posebnog programa „Tretman zatvorenika s kaznenim djelom iz  
               prometa“
 • 2004.  - 2009. Povjerenik za Zaštitni nadzor uz uvjetnu osudu i Rad za opće dobro na slobodi
 • 1999.    idejni začetnik i organizator te jedan od utemeljitelja Hrvatske udruge socijalnih
               pedagoga
 • 1994. - 1995. voditelj odgojne mjere „Pojačana briga i nadzor“


Znanstveni rad  

 • 2015. Međunarodna konferencija u Kragujevcu „Sigurnost prometa u lokalnoj zajednici“
            Zbornik radova, u koautorstvu objavljen pregledni znanstveni rad „Počinitelji uz žrtve -
            zajedno za sigurniji promet“
 • 2011. - 2014. gost predavač na Edukacijsko - Rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu u okviru
            predmeta „Penološka rehabilitacija“ i „Klinička kriminologija“ te mentor studenata
            Socijalne pedagogije
 • 2010. Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu  Vol. 17 br.2/2010, u koautorstvu objavljen  
            pregledni znanstveni rad „Program psihosocijalnog tretmana počinitelja prekršajnih i
            kaznih djela iz prometa“


Prezentacije  

 • 2010. Posebni program zatvorskog sustava na XXII redovitom savjetovanju Hrvatskog
            udruženja za kaznene znanosti i praksu u Opatiji
 • 2009. Posebni program zatvorskog sustava na 17. godišnjoj Konferenciji hrvatskih psihologa
            u Splitu
 • 2009. Posebni program zatvorskog sustava na 2. hrvatskom kongresu socijalne psihijatrije i   
            psihijatrije u zajednici u Splitu


Ostali doprinosi  

 • Hrvatski branitelj iz Domovinskog rata