O odgojnom zavodu

Odgojni zavod u Turopolju jedna je od najstarijih penalnih institucija u ovom dijelu Europe. Povijest Zavoda počinje 6. veljače 1902. godine kad je donesen Zakon o prisilnom uzgoju nedoraslih kojeg je Odjel kraljevske Hrvatsko-Slavonsko-Dalmatinske vlade počeo pregovore s općinskim poglavarstvom u Glini o zakupu i otkupu vojne kasarne (izgrađene 1870. godine) s ciljem osnivanja Kraljevskog zemaljskog popravilišta.
 
Rješenjem Ministarstva pravosuđa RH od 4. prosinca 1992. godine, Dom za preodgoj maloljetnika Glina izmješten je privremeno na lokaciju Kaznenog zavoda Turopolje. Na toj lokaciji Dom je započeo s radom 20. travnja 1993. godine dolaskom četrdeset maloljetnika iz Okružnog zatvora Zagreb i Okružnog zatvora Varaždin. Odlukom Vlade RH od 7. rujna 1995. godine osnovan je Zavod za preodgoj maloljetnika Turopolje, kao pravni slijednik Zavoda za preodgoj maloljetnika Glina, koji je imao privremeno sjedište u Turopolju.