O kaznionici

Kaznionica u Turopolju ustrojena je 1959. godine. Smještena je u blizini naselja Turopolje, a udaljena je od Velike Gorice 13 kilometara.
Proteže se na 120 hektara površine koju čine oranice, jezera, ribnjaci te 10-ak objekata različitih namjena.  

Kaznionica u Turopolju prema stupnju sigurnosti i ograničenju slobode kretanja zatvorenika je poluotvorenog tipa, a kaznu zatvora u Kaznionici izvršavaju pravomoćno osuđene punoljetne osobe.
 
U okviru pojedinačnog programa izvršavanje kazne zatvora, zatvorenici se po stručnoj procjeni raspoređuju u posebne programe:
  • modificrana terapijska zajednica KLO
  • modificirana terapijska zajednica KLA
  • tretman zatvorenika sa dijagnosticiranim PTSP-om (individualno po potrebi)
  • zatvorenik kao roditelj
  • preventivni prometni program, Vozač - čibenik sigurnosti u prometu
  • PRIKIP - tretman seksualnih delikvenata
  • JUS - TSV - trening socijlanih vještina
  • PORTO-s - tretman ovisnika o drogama