Upravitelj

Životopis

 • Igor Kovačević
 • rođen  25. travnja 1971. godine  
 

Obrazovanje

 • 2013. - državno stručni ispit za stručnog suradnika
 • 2006. - ovlaštenje za osposobljavanje radnika za rad na siguran način
 • 2006. - stručni ispit za stručnjaka zaštite na radu
 • 2004. - državno stručni ispit za višeg stručnog referenta
 • 2003. - osposobljavanje iz osnovnih andragoških znanja
 • 2002. - diplomirani inženjer sigurnosti – smjer zaštita n radu
 • 2001. - inženjer sigurnosti
 • 2001.- državno stručni ispit za administrativnog referenta
 • 2000 - stručni ispit zaštite od požara
 • 1997.- specijalista zaštite na radu
 • 1989. - strojarski tehničar – opći
 

Profesionalna karijera

 • 2017. – voditelj Odsjeka
 • 2013. - voditelj odjela za rad i strukovnu izobrazbu zatvorenika
 • 2013. - po nalogu voditelj odjela za rad i strukovnu izobrazbu zatvorenika
 • 2012. - voditelj odsjeka metalske radionice
 • 2010.-  voditelj pododsjeka radno terapijske radionice
 • 2004. - viši stručni referent u Kaznionici u Lipovici – Popovači
 • 2002. - viši stručni referent u Kaznionici u Lipovici – Popovači
 • 2001. - administrativni referent u OKZ LIPOVICA – Popovača
 • 1997. - referent zaštite na radu i zaštite od požara u OKZ LIPOVICA – Popovača
 • 1992. - konstruktor detalja III u OKPD Lipovica Popovača
 • 1992. - pripravnik u održavanju OKPD Lipovica Popovača
 • 1991. - stražar u OKPD Lipovica Popovača
 • 1991. - pripravnik u održavanju OKPD Lipovica Popovača
 • 1991. - razni poslovi u montaži radijatora i ljevaonici u OKPD Lipovica Popovača 

Strani jezici

 • engleski jezik