O centru

 
Centar za dijagnostiku u Zagrebu, u svojim osnovnim zadaćama, funkcionira od 1987. godine kroz različite ustrojstvene oblike, a od 2012. godine kao samostalno ustrojbeno tijelo Uprave za zatvorski sustav Ministarstva pravosuđa.